Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Artiklar om: Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (serie)

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... tisdag 14/4 08:00

Evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande och död

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 1/2) Jag menar att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt.... tisdag 17/3 07:00
E-tidning
Senaste magasinen