Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Artiklar om: Evolutionen

Teori om självorganisation kan inte förklara hur allt uppstod

Skapelsetro (del 5/8). Vad handlar egentligen ”Tredje vägens evolutionsbiologi” om? I denna artikel ska vi titta lite... tisdag 4/10 00:00

Nya rön krävde ett alternativt sätt att förklara evolutionen

Skapelsetro (del 4/8). De flesta sekulariserade nutidsmänniskor anser att evolutionen är någonting fullständigt... tisdag 27/9 00:00

Biologins vetenskapliga framsteg avslöjar evolutionslärans orimlighet

Evolutionsläran bygger helt och hållet på föresatsen om godartade mutationer. Men mutationer... onsdag 16/3 00:00
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier