Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Pubertetsblockerare förvärrar barns mentala hälsa, menar en person som arbetat inom transvården i USA. Bilden är från en modeshow med transpersoner. Foto: Wong Maye-E/AP/TT

Visselblåsare från transvården kliver fram: Vi skadar våra barn

”Vi tillfogar våra utsatta patienter permanent skada.” Orden kommer från visselblåsaren Jamie Reed, som under fyra år arbetade i ledande befattning på Washington University Transgender Center vid St Louis barnsjukhus.

Nyheter · Publicerad 07:00, 28 feb 2023

”Jag trodde att jag räddade transbarn, nu blir jag en visselblåsare.”

Så lyder rubriken på den uppmärksammade artikel som Jamie Reed skrivit i The Free Press.

År 2018 började hon sin tjänst på St Louis barnsjukhus könsdysforiavdelning och under sina fyra år där kom omkring tusen nödställda ungdomar in genom deras dörrar, beskriver hon.

”Majoriteten av dem fick hormonrecept som kan få livsförändrande konsekvenser – inklusive sterilitet.”

Jamie Reed uppger att hon själv bevittnat hur anställda vid kliniken ljugit för allmänheten och föräldrar om könsdysforibehandlingen och dess effekter.

”Jag har sett pubertetsblockerare förvärra barns mentala hälsa. Barn som tidigare inte haft självmordstankar har efter behandling försökt ta sina liv.”

Det ska enligt Reed också ha förekommit att könsalternerande medicin fortsatt getts av kliniken trots att en förälder dragit tillbaka sitt medgivande till behandlingen. Hon beskriver det hela som ett experiment där man ”bygger flygplanet medan man flyger det”.

Reed berättar att hon lämnade kliniken i november förra året för att hon inte längre kunde delta i det som hände där.

”Sedan jag lämnat är jag säker på att sättet som det amerikanska medicinska systemet behandlar dessa patienter är motsatsen till det löfte vi ger om att inte tillfoga skada.”

Hon beskriver sig som ”queer” och säger sig stå till vänster om vänsterpolitikern Bernie Sanders när det gäller ideologiska åsikter.

”Jag har tagit upp min oro och min dokumentation med Missouris justitieminister. Han är republikan. Jag är progressiv. Men barns säkerhet borde inte vara en fråga för vårt kulturkrig”, skriver Reed.

Kliniken har i ett uttalande sagt att man ser allvarligt på påståendena och har påbörjat en process för att undersöka vad som har skett.

”Som alltid är vår främsta prioritet våra patienters hälsa och välmående”, uppger sjukhuset.

Reeds artikel har skakat om i USA. Missouris justitieminister Andrew Bailey har i ett pressmeddelande sagt att det nu pågår en utredning och genomlysning av flera instanser inom St Louis barnsjukhus. Bland konservativa har Reeds vittnesmål skapat en våg av kritik.

Tidningen New York Post sammanfattar i rubriken till en ledartext känslorna hos många efter visselblåsarens artikel:

”Få ett slut på fasorna kring barn och det könsindustriella komplexet, nu.”

”Om du är obekväm med tanken på att barn snabbutreds in i en medicinsk regim som kommer att skada dem permanent och ofta emot deras föräldrars önskemål, så anses du vara trångsynt och hatisk. Hur många fler barn måste lida innan vi ser en verklig förändring?”

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10