Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Vilken roll har Luther i dag?

1 Luthers reformation fyller 500 år. Är detta bara ”torr”, förlegad historia eller spelar Luthers reformation någon roll i dag, och i så fall – på vilket sätt? 2 Spelar Luthers reformation någon roll i det kyrkliga sammanhang där du är verksam i dag, och i så fall hur?

Nyheter · Publicerad 09:15, 31 okt 2017

Stefan Holmström, tidigare missionsföreståndare EFS

1 Luthers betoningar är befriande och livsviktiga för ett helt liv, en frisk andlighet och rätt driv till mission.

Luthers kallelsetanke: Gud har med hela livet att göra och hela livet har med Gud att göra, både det ljusa och det mörka – Jesus är och bär allt. Det vanliga och vardagen är viktigt för Gud. Där behövs vi alla, oavsett gåvor och yrke.

Luthers betoning på rättfärdiggörelsen genom tron: Vi har fritt tillträde till Gud den Helige tack vare Jesus, trots att vi som Guds barn fortfarande brottas med synd och brist. Vi kan därför leva i dubbelheten av gott och ont och frimodigt låta Gud jobba med det knepiga hos oss.

Luthersk befrielse till mission: Vi kan ge järnet för evangeliet eftersom vi lever av det. Den underbare, korsfäste död-besegraren och framtidshoppet Jesus är vår djupaste drivkraft. Vi får vara med i det han gör för hela mänskligheten och hela universum.

2 I EFS fokuserar vi i år på temat Korset – vårt enda hopp, inspirerade av Luther och hans uttolkare Carl Olof Rosenius. Evangeliet är som en ”åla-stjärt”, säger Luther, det glider oss ständigt ur händerna. Så vi vill återerövra det om och om igen! Vi ger ut artiklar och en bok om Luthers teologi detta år.

Maria Smeds, präst och utvecklingskonsulent, EFS

1 Absolut inte. Jag ser Luther som en förebild som viger sin livstid åt att söka vägen till nåden i Kristus och peka ut den för andra när han funnit den. Han ser något i sin samtida kyrka som hindrar vanligt folk att nå, se och ta till sig Kristus och tar ansvar för att förändra det. Det inspirerar mig och jag hoppas att reformationsåret får bjuda till introspektion: bjuds människan nåden, Skriften och Kristus allena när hon söker sig till din kyrka i dag? Eller vad erbjuder vi som inte bjuds utanför kyrkans budskap?

2 Som präst i EFS är Luther alltid aktuell genom Carl Olof Rosenius teologi. Vi har just firat Rosenius 200 år och hans husandakter har kommit i modernt språk och så vidare. Både EFS-väckelsens och Luthers sånger sjungs ofta ur vår psalmbok och bär reformationens teologiska grund in till människors hjärtan än i dag.

Daniel Viklund, officer i Frälsningsarmén, Strängnäs

1 Nej, Luthers evangeliska reformation är avgörande i kyrkohistorien, kanske det viktigaste Gud har gjort sedan Pingstdagen i Jerusalem. Det minutiösa arbete i lärofrågor som utfördes i reformationen är unikt.

De fem ”allena” – Skriften, Nåden, Tron, Kristus och Guds Ära – är lika viktiga nu som då.

Reformationens bibliska evangelium är en brandvägg mot avvikelser från ”den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga” (Judas brev 1:3) och formar ett skydd mot villolära, mysticism, och traditioner främmande för Nya testamentet.Arvet från Luther utmanar dessutom Rom att göra upp med fördömelserna från det tridentiska kyrkomötet. Innan dess är det läromässigt lika långt mellan dem som öst är från väst.

2 Ja, vi lever mycket aktivt med detta arv i vårt sammanhang i Strängnäs – staden där reformationen i Sverige begynte!

Carl-Olov Hultby, evangelist Equmeniakyrkan

1 Det som reformationen utlöste är till stor välsignelse ända in i vår tid. Den förde oss tillbaka till källorna, till Guds ord. Den återupptäckte att det är tron som gör oss till Guds barn. Och Luthers erfarenhet satte ljuset på den personliga relationen med Gud. Allt detta tackar jag Gud för.

2 Ja, reformationen var en längtan efter att Kyrkan skulle bli levande igen. Där känner vi igen oss. Och där känner vi igen Gud. Han har sänt väckelser och reformationer genom historien som upprättat Kyrkan och välsignat samhället. Något sådant behöver hända nu!

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10