Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

”Viktigt att inte upphöja kristna ledare”

Det duger inte att vifta bort eller förminska de övergrepp som Ravi Zacharias gjort sig skyldig till, även om de ska ses mot bakgrund av att vi alla är syndare. Det säger Stefan Gustavsson i ett samtal med Martin Helgesson i Apologia-podden.

Nyheter · Publicerad 08:50, 18 feb 2021

Podden ägnade närmare 45 minuter åt frågan hur man ska förhålla sig till att en av den evangeliska kristenhetens mest kända apologeter visat sig dölja ett liv av otrohet, sexuella trakasserier och övergrepp

– Man får nog säga att det här är den största skandalen i evangelisk kristenhet på länge, sade Stefan Gustavsson, som menar att det vore helt fel att försöka förneka det som skett.

– Här måste man lägga all naivitet åt sidan. Den kristna tron talar själv om hur djupt korruptionen sitter hos oss människor. Också den som mött Kristus är inte befriad från det gamla, och det gamla kan ha väldigt djupa rötter.

Man kan heller inte anse det som hänt överspelat, så att Ravi Zacharias minne kan bevaras intakt, menar han.

– Det här ska inte bara glömmas eller läggas i mörker eller förminskas, utan det lidande som kvinnorna bär måste man kunna ta på allvar, sade Stefan Gustavsson.

Även om Ravi Zacharias gjort mycket gott, uppväger det inte det onda, enligt Gustavsson.

– Det han sade och skrev har betytt jättemycket, gett hopp och tröst, och allt det där står ju kvar. Men det suddar inte ut de mörka gärningarna. Man kan inte säga att det ligger mer i den vågskålen, och därför kan man ignorera den andra, sade han.

Var befinner sig då Ravi Zacharias i relation till Gud?

– Ingen av oss ser hela situationen, och vi får överlämna honom till Guds nåd, svarade Stefan Gustavsson, som samtidigt ser tre sätt att tänka:

Att Ravi Zacharias aldrig var en kristen, men förfördes av möjligheten att upphöjas och att bygga en förmögenhet genom att förkunna evangeliet; att han var en sann kristen som gradvis avföll och slutligen levde endast för sina egna begär, och att han ”levde och dog som kristen, men med en dubbelnatur som han aldrig fullt ut förde ut i ljuset”.

Stefan Gustavsson påpekade att det omfattande arbete som Ravi Zacharias byggt upp trots allt borde kunna leva vidare.

– Syndfullheten hos den som startat organisationen ... ska inte behöva sänka visionen som sådan. Det är ett viktigt böneämne att Ravis misslyckande eller synd inte ska innebära att hela det viktiga arbetet faller i sär, sade han.

Men han menar också att det finns lärdomar för varje kristen i det som skett.

– Vi måste avhålla oss från att upphöja kristna ledare och sätta dem på en plattform där de inte hör hemma och där det blir en sådan tragik när de faller.

Det gäller också att inte kasta sten i glashus, utan ”att rikta sökarljuset mot sitt eget liv, och till de kristna sammanhang som vi är en del av, och inse vikten av ärlighet och av omvändelse när synden griper tag i oss”.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10