Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Vigseltvång fråga för kyrkomötet – Oas kallar till samråd

I dag, tisdag, inleds årets kyrkomöte. I två motioner inför kyrkomötet framförs krav på präster och blivande präster att genomföra samkönade vigslar. Många står nu inför hotet att bli avkragade, vilket har fått Oasrörelsen att kalla till en samrådsdag den 24 november.

Nyheter · Publicerad 15:30, 4 okt 2022

När vigsel av samkönade par infördes i Svenska kyrkan 2009 garanterade man också att det inte skulle vara ett tvång för präster eller prästkandidater att bejaka detta. Det har fortsatt varit möjligt att säga nej till att viga samkönade. Det är kyrkoherden som ska garantera att vigseln ändå kan genomföras av någon annan präst.

Men frågan har sedan dess kommit upp på kyrkomötets bord flera gånger och inför höstens kyrkomöte förs den fram i två motioner. I den ena föreslås det att ”prästkandidater som säger sig vägra viga samkönade par” inte bör prästvigas från och med 2023.

Den andra motionen handlar om att präster som inte vill viga samkönade par ska kunna ”obehörigförklaras”. Motionärerna vill ändra i kyrkoordningen så att det ska anses diskriminerande att avstå.

Dessa två motioner har fått Oasrörelsen att kalla till en samrådsdag för präster den 24 november, dagen efter att kyrkomötet har debatterat förslagen. Samrådsdagen kommer att hållas i Smyrnakyrkan, Göteborg. Arrangörerna hoppas och tror att många kommer att delta.

– Det finns en stor oro och frustration bland många präster. Det här är något som direkt berör de som riskerar att bli avkragade, mista sitt ämbete och att inte kunna utöva sin kallelse, säger inspiratören Berit Simonsson, som är en del av rörelsens ledarskap.

– Om det här går igenom gör man sig av med oerhört många duktiga präster som vill följa sina samveten. Det blir en väldig åderlåtning av goda krafter.

Även om motionerna inte går igenom den här gången så befarar Oasrörelsen att de bereder marken för liknande beslut framöver. Simonsson påpekar att det bara är 13 år sedan en präst kunde bli avkragad om han vigde ett samkönat par, något som inte var tillåtet före 2009.

Motionerna befaras också bidra till att prästkandidater sorteras ut vid anställningsintervjuer och vid antagning till prästutbildningen.

Under samrådsdagen kommer en advokat att informera om rättigheter och skyldigheter i sammanhanget.

Prästen Berth Löndahl, ledamot i kyrkomötet och kyrkostyrelsen för Frimodig kyrka, ska medverka som talare under dagen. Prästen och inspiratören Hans Weichbrodt håller i avslutningen tillsammans med Berit Simonsson. Det blir även möjlighet till förbön.

– Vi tror att det fortsatt är Oasrörelsens kallelse att vara en inomkyrklig rörelse. Därför inbjuder vi till denna samrådsdag för att ingjuta frimodighet och framtidstro i präster och blivande präster som känner stort obehag inför avsikten i de här motionerna.

Information om samrådsdagen finns på Oasrörelsens hemsida.

Det blir en väldig åderlåtning av goda krafter.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10