Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Även bland vänsterväljare anser många att public service lutar åt vänster i sin rapportering. Foto: Christine Olsson/TT

Var tredje väljare ser vänstervridet public service

De svenska väljarna ser alltjämt public service-bolagens nyhetsbevakning som vänstervriden, medan TV4:s och lokaltidningarnas uppfattas som mer neutral, visar årets Förtroendebarometer. Samtidigt har Socialdemokraternas förtroende fått sig ett rejält lyft jämfört med förra året, medan Miljöpartiet har tappat.

Nyheter · Publicerad 10:00, 24 mar 2022

När Medieakademins förtroendebarometer nu publicerats för 25:e gången, är det mycket som är sig likt, som till exempel hur väljarna placerar public service-bolagens nyhetsbevakning på en vänster-höger-skala.

Mer än hälften ser visserligen både SVT, SR och TV4:s nyhetsbevakning som varken höger eller vänster, men när det gäller de som trots allt ser en vridning på vänster-högerskalan är skillnaderna desto tydligare.

I TV4:s fall är det nämligen ungefär lika många, ungefär en femtedel vardera, som tycker att kanalens nyhetsbevakning är antingen åt vänster eller åt höger. När det gäller SVT och SR, däremot, är det bara några få procent som tycker att public service-bolagens nyhetsbevakning är högervriden, medan över en tredjedel tycker att den är vänstervriden.

Att public service-bolagens nyhetsbevakning uppfattas som mer åt vänster än TV4:s är också något som inte bara gäller för de väljare som säger sig ha höger- eller mittenideologi, utan även för de väljare som säger sig ha vänsterideologi.

Förtroendet för public service-bolagen skiljer sig följaktligen också rejält mellan olika politiska partiers sympatisörer, och det framför allt när det gäller SVT, som överlag åtnjuter ett något lägre förtroende än Sveriges radio.

Medan ungefär 85 procent av Miljöpartiets, Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer har mycket eller ganska stort förtroende för SVT, är det bara knappt en tredjedel av Sverigedemokraternas och ungefär hälften av Kristdemokraternas sympatisörer som har detta.

De olika riksdagspartiernas förtroende kan i år beskrivas som det spretigaste på åtminstone tio år. Detta beror framför allt på att Socialdemokraterna fått ett rejält förtroendelyft jämfört med förra året och gått från 35 till rekordhöga 43 procent, som har mycket eller ganska stort förtroende för partiet.

Det beror dock även på att Liberalerna ligger kvar på rekordlåga 10 procents förtroende, samtidigt som Miljöpartiet också tappat från 16 till 13 procents förtroende.

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10

Utredaren: Ingen anledning att misstro tjänstemän

Polischefshärvan. Att kontakta andra personer som sökte Linda Staafs chefstjänst eller intervjua personer som var... måndag 20/3 08:13

Omdömeslöst när SVT gör pr för dragqueens

Ledare Snusk och förvirring på bästa sändningstid. Så kan man utan överdrift beteckna SVT:s nya... fredag 17/3 00:10