När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

Owe Johansson, kyrkoherde, nekade av samvetsskäl att viga ett homosexuellt par. Foto: Borås Tidning/Susanna Rabén

Uthängd kyrkoherde kritisk till SvD-text

Helgens artiklar i Svenska Dagbladet om ett homosexuellt par i Kinna som utsatts för trakasserier var starkt vinklade och flyttar fokus från det verkliga problemet, säger biskop Per Eckerdal i ett uttalande. Den uthängde kyrkoherden – Owe Johansson – berättar för Världen idag att han ser detta som ett angrepp på kristna i stort och är orolig för följderna.

Nyheter · Publicerad 11:13, 26 mar 2014

”Det betyder att den artikel som Svenska Dagbladet publicerat ger en starkt vinklad och delvis felaktig bild av Owe Johansson och Kinna församling. Jag beklagar detta, eftersom det flyttar fokus från förföljelsen som plågar Roy och Håkan”, skriver biskop Per Eckerdal.
Svenska Dagbladet skrev i helgen om paret Håkan och Roy, som gifte sig i Kinna kyrka den 30 november förra året och som sedan dess utsatts för trakasserier och våld. Artikeln lägger stor tonvikt vid hur kyrkoherde Owe Johansson, som av samvetsskäl nekat att viga paret, resonerar kring den bibliska synen på homosexualitet. Det framkommer bland annat att kyrkoherden rekommenderar homosexuella att läsa ur Romarbrevets första kapitel, och försöker få dem att överge sin homosexualitet. Ett tillvägagångssätt som sedan biskop Per Eckerdal tar starkt avstånd från i en annan artikel.

Till Världen idag och andra media, säger Owe Johansson att hans citat i Svenska dagbladet är tagna ur sitt sammanhang. Visserligen står han själv för synen att äktenskapet är förbehållet man och kvinna. Men det som Bibeln säger om homosexualitet är inte något man lyfter fram i församlingens pastorala praxis. – Jag sa till journalisten att jag inte kunde minnas att jag haft något själavårdande samtal med någon som haft bekymmer med sin homosexuella läggning, berättar han för Världen idag.
– Och det vi säger i ungdomsarbetet är att alla människor har lika värde – det är en grundbult i den kristna tron – att kärleken är av Gud och att det inte är någon skillnad i kvaliteten eller i upplevelsen av den homosexuella kärleken. Att hatbrott aldrig får förekomma, och att vi är väldigt noga med att ingen ska bli mobbad.

Att en av männen i artikeln, Roy, säger att kyrkan skulle ha försökt få honom att ändra sin sexuella läggning, känner kyrkoherden inte igen.
– Den församlingsassistent som höll i undervisningen på den tiden ringde mig i går och sa att han vare sig bett för Roy eller försökt att ändra hans läggning. Han visste inte ens att Roy var homosexuell, säger Owe Johansson.
Kyrkoherden berättar att han både gått med i den demonstration som hållits i Kinna till stöd för paret när de utsatts för trakasserier, och att han skrivit ett brev till dem och erbjudit stöd genom kyrkan.
I andra artiklar om paret har det framstått som att deras vigsel motarbetats av kyrkan i Kinna, och att de därför fått ta in en präst från ett annat svenskkyrkligt sammanhang. Men så var det inte, säger Owe Johansson.
– I oktober skickade jag dem kontaktuppgifter till en präst och till kantorn. Men i november hörde de av sig och sa att de hittat en annan vigselförrättare i Göteborg.

Owe Johansson ser artikelns tydliga koppling mellan trakasserierna mot det homosexuella paret och kyrkans traditionella äktenskapssyn som ett angrepp mot kristna i stort. Framför allt ser han risken för att församlingens ungdomsarbete nu ska ta skada.
– Jag tror att de flesta konfirmander är trygga här med oss, och jag hoppas att det arbetet inte blir ödelagt av detta. I radion uppmanade man konfirmander att ringa in och berätta om negativa upplevelser kring de här frågorna. Men om ingen ringer, kommer de ju knappast att redovisa det.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier