Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

”Vi känner inte igen oss i den bild som producerats fram”, skriver Kristna friskolerådet i sin reaktion till Uppdrag gransknings program om konfessionella friskolor. (Skolan på bilden har inget samband med artikeln.) Foto: Hasse Holmberg/TT

Uppdrag granskning kritiseras av Kristna friskolerådet

Trygghet, välmående och hög kunskapsnivå är något som kännetecknar de kristna skolorna i Sverige. Därför blir det problematiskt att politiker och medier väljer att nästan enbart lyfta fram enskilda problem, menar Kristna friskolerådet som tycker att Uppdrag gransknings senaste program inte alls ger hela bilden.

Nyheter · Publicerad 11:50, 14 okt 2022

Innan valet har SVT:s Uppdrag granskning pub­licerat flera kritiska program om kristna skolor med utgångspunkt i tidigare elevers upplevelser på skolorna. Kristna friskolerådet har nu kommit med ett uttalande där man ger sin syn på det som tas upp.

Först och viktigast, skriver man på sin hemsida, är det självklart att alltid ta allvarligt på varje barns berättelse och upplevelse. Sök sanning, sök upprättelse och be om förlåtelse när saker blivit fel, manar man.

”Vi vakar över att inte majoritetskulturer bland elever får regera, utan att vi skapar inkluderande och säkra miljöer för alla barn där det är normalt att tro, tänka och tycka olika”.

Samtidigt, betonar rådet, är det inte en representativ bild som framkommit genom programmen.

”Vi känner inte igen oss i den bild som producerats fram”.

De kristna skolorna är de facto de med mest integrerande miljö i hela landet med öppen famn oavsett bakgrund eller tro och de bidrar till att göra svensk skola bättre, framhåller rådet och ger en rad exempel på det positiva inflytandet skolorna har på individer och samhälle.

”Vi beklagar att Uppdrag granskning inte redovisade dessa sidor av verkligheten trots att mycket av detta var del av intervjumaterialet”, skriver man och avslutar med orden från Johannesevangeliet:

”Sanningen ska göra er fria.”

Vi vakar över att inte majoritetskulturer bland elever får regera, utan att vi skapar inkluderande och säkra miljöer för alla barn där det är normalt att tro, tänka och tycka olika.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10