Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Universitet pressar Peterson – kan dra in legitimation

Den kände psykologiprofessorn Jordan B Peterson kan få sin psykologlegitimation indragen om han inte erkänner ”bristande professionalitet” i offentliga uttalanden och går med på en form av omskolning. Det som väcker ont blod är bland annat att Peterson kritiserat Kanadas pandemiåtgärder.

Nyheter · Publicerad 14:00, 10 jan 2023

Den kanadensiske psykologen Jordan B Peterson kan förlora sin psykologlegitimation på grund av ”tjänstefel” om han inte samtycker till att genomgå ett ”coachingprogram” som Ontarios psykologkollegium har ålagt honom. Anklagelserna mot Peterson handlar om uttalanden han gjort på Twitter samt i ett avsnitt av amerikanen Joe Rogans podcast.

Jordan Peterson ger, i kanadensiska National Post, exempel på vad han ska ha anklagats för av Ontarios psykologkollegium, saker som han menar ryms inom religionsfrihet, samvetsfrihet och yttrandefrihet. Det handlar bland annat om att han delat ett Twitterinlägg av den konservativa, kanadensiska oppositionsledaren Pierre Poilievre, om de ”onödigt stränga” pandemiåtgärderna under nedstängningen i Kanada.

Det handlar även om kritik mot premiärminister Justin Trudeau och andra statliga och kommunala tjänstemän samt att Peterson skämtat om Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern. Allt detta ska enligt kollegiet ha gjorts på ett ”respektlöst, fruktansvärt sätt”, vilket spridit felaktig information som varit ”hotande, trakasserande och förödmjukande” för yrket.

Han ska även ha anklagats för att vara ”sexist”, ”transfob” och ”klimatförnekare”.

Jordan Peterson vägrar dock gå med på kollegiets krav om erkännande och coachning. I stället har han lämnat in en ansökan om rättslig prövning, rapporterar bland andra

The Toronto Sun och New York Post. Han offentliggör också detaljer i ärendet på Twitter.

Peterson har bland annat lagt ut ett dokument med ett färdigformulerat erkännande, som kollegiet kräver att han ska skriva under, gällande att han ”kan ha saknat professionalitet i offentliga uttalanden som gjorts på sociala medier liksom under ett podcast-framträdande den 25 januari 2022”.

Dokumentet innehåller även ett åtagande att tillsammans med en coach ”ompröva, reflektera över och förbättra” sin professionalitet i offentliga uttalanden. Jordan Peterson förväntas samtidigt skriva under att han själv ska stå för alla kostnader i samband med coachprogrammet.

Peterson skriver själv om saken i National Post.

”Om jag går med på det här, då måste jag erkänna att jag har varit oprofessionell i mitt uppträdande och få det noterat offentligt”, skriver han.

Han förklarar vidare att konsekvensen av hans vägran att skriva under kommer att bli ”en obligatorisk offentlig disciplinär session/utredning och ett eventuellt upphävande av min kliniska licens”.

Men många har försvarat Jordan Peterson, däribland ledarredaktionen på Wall Street Journal som kallar det hela för en ”omskolningkampanj”.

”Yrkesorganisationer ska säkerställa att praktiserande är kompetenta, inte framtvinga politiska ortodoxier eller agera språkpoliser utanför mottagningen”, anser tidningen.

En hel del av Petersons 15 miljoner följare på sociala medier har också skrivit kommentarer till hans försvar.

Peterson har i sina inlägg gått emot ”woke”-kulturen genom att exempelvis påtala skillnader mellan män och kvinnor.

Yrkesorganisationer ska säkerställa att praktiserande är kompetenta, inte framtvinga politiska ortodoxier eller agera språkpoliser utanför mottagningen.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00