Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Unga i Sverige erbjuds vaccin – innan utredning är klar

Just nu pågår en EU-gemensam utredning om ett eventuellt samband mellan fall av hjärtmuskelinflammation bland unga och vaccin mot covid-19. Men trots att utredningen inte är avslutad har Folkhälsomyndigheten beslutat att erbjuda vaccin till 16- och 17-åringar.

– Regionerna vill ha en viss planeringshorisont, säger Sara Byfors, enhetschef på FHM, till Världen idag under myndighetens presskonferens.

Nyheter · Publicerad 08:00, 5 jul 2021

Nyligen rapporterade Världen idag om ett förhöjt antal fall av hjärtmuskelinflammation bland unga som fått vaccin mot covid-19, något som konstaterats i flera länder.

Charlotta Bergquist är vaccinkoordinator och chef för infektionsgruppen på Läke­medels­verket. Hon berättar att myndigheten deltar i en pågående EU-gemensam utredning av ett eventuellt samband mellan hjärtproblemen och vaccinet.

– Alla länder i EU gör en gemensam signalspaning, där vi följer upp globala data. Vi har kommit olika långt i processen, säger hon.

Bergquist vet ännu inte vad utredningen kommer att mynna ut i, men det kan bli frågan om indragningar eller varningar i vaccinens produktinformation, beroende på hur stor eller allvarlig risken för biverkningar bedöms vara.

Riskerna ska också balanseras mot nyttan av vaccinen för olika åldersgrupper. Det är Läkemedelsverkets uppgift att titta på den delen. Hur vaccinen ska användas i olika situationer är Folkhälsomyndighetens uppdrag, förklarar Bergquist.

– Det är Folkhälsomyndigheten som utfärdar nationella rekommendationer. Eventuellt kan det bli så att vaccinen bara rekommenderas för unga i riskgrupper. Folkhälsomyndigheten jobbar med frågan och för samtal med Barnläkarföreningen om hur man ska se på helheten, säger Charlotta Bergquist.

Förra veckan beslutade Folk­hälso­myndigheten (FHM) att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19, vilket Världen idag skrivit om. Syftet är enligt myndigheten att skydda ungdomar mot sjukdom, men också att minska smittspridningen till andra åldersgrupper i samhället.

Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin och det väntas kunna bli någon gång i augusti, skriver TT.

– Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, FHM:s generaldirektör till TT.

Ungdomars ökande oro och psykiska ohälsa under pandemin har också vägts in i bedömningen, uppger han.

Under pandemin har hittills cirka 150 personer i åldrarna 16 och 17 år med covid-19 behövt sjukhusvård i Sverige.

Världen idag har deltagit i FHM:s senaste pressträff och ställt frågan varför man inte inväntade resultatet av utredningen innan beslutet togs att erbjuda vaccinet till 16- och 17-åringar.

Sara Byfors, enhetschef på FHM, svarar att detta var en följd av att regionerna vill ha ”en viss planeringshorisont”.

– Men är det så att den här utredningen visar att risk/nytta-balansen väger över så att risken är större än nyttan är för de här ungdomarna att vaccinera sig, då kan det innebära att man väljer att inte vaccinera den här gruppen, säger hon.

Vaccinationen av 16- och 17-åringar ska inte påbörjas förrän man har ”vaccinerat klart ner till 18 år”, fortsätter Sara Byfors.

– Då kommer mer data att finnas. Det här är hela tiden ett rörligt mål.

Hon framhåller att vaccinerna är godkända, säkra och väl fungerande, men att de också är nya, vilket gör att FHM anpassar sig om kunskapsläget skulle förändras.

Däremot kan Sara Byfors inte svara på om resultatet av utredningen hinner komma innan det är dags att vaccinera svenska 16–17-åringar.

– Jag vet inte vad de har för planerat slutdatum, säger hon.

Charlotta Bergquist på Läke­medels­verket ger följande svar angående vaccineringen av 16-17-åringar till Världen idag:

– De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger är baserade på ett samlat kunskapsläge just nu, och beror inte enbart på den pågående signalutredningen. Det är också viktigt att de gör denna typ av rekommendation i god tid innan det är möjligt att börja vaccinera 16–17-åringarna, eftersom det också kräver planering för att kunna genomföras. Om någon signal bekräftas som påverkar denna rekommendation har ju Folkhälsomyndigheten möjlighet att ändra rekommendationen.

Det är viktigt att de [FHM] gör denna typ av rekommendation i god tid innan det är möjligt att börja vaccinera 16–17-åringarna, eftersom det kräver planering för att kunna genomföras.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00