Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

World evangelical alliance (WEA) har undertecknat ett dokument som tar strid mot ”könsnormer” och förespråkar ”feministteologi”. Foto: Christine Olsson/TT

Tung evangelisk aktör i upprop mot ”könsnormer”

Feministteologi, reproduktiv hälsa, som ofta förknippas med abort, och ”förändrade könsnormer” är företeelser som många evangelikala kristna är kritiska till. Men i ett nytt dokument som organisationen Världsevangeliska Alliansen (WEA) undertecknat förkunnas istället stöd till dessa företeelser.

Nyheter · Publicerad 18:36, 12 jul 2021

WEA är en paraplyorganisation för regionala och nationella evangeliska grupper över hela världen och representerar hundratusentals kristna.

Dokumentet som en lång rad religiösa organisationer, alltifrån Act Svenska kyrkan och internationella Frälsningsarmén till Islamic relief, undertecknat har tagits fram inom ramen för FN:s jämställdhetsgren UN Women.

Det kallas ”The Generation Equality Forum” och beskrivs som en samlingsplats för att arbeta fram jämställdhet mellan könen i världens länder. Det dokument som WEA undertecknat har rubriken ”Troende människor är allierade med Generation Equality”.

Här lovar man att ”arbeta med feministteologer för att stärka narrativet för jämställdhet mellan könen” och att vara en ”väsentlig del av gräsrotsledda feministiska rörelser som arbetar för att bryta barriärer och stå emot patriarkala motreaktioner”.

Dokumentet tar också upp köns­identitet och berör så kallade SRHR-frågor där abort ofta räknas in.

Här lovar de troende företrädarna att ”ta itu med könsnormer som fungerar som hinder för kroppsligt självbestämmande” och att förändra ”könsnormer, främja omfattande sexuell utbildning och möjliggöra tillgång till … sexuell och reproduktiv hälsa”.

De religiösa grupperna ställer sig även helhjärtat bakom Agenda 2030, som av vissa kristna kritiseras för att accelerera globaliseringen.

I dokumentets avslutning uppmanar undertecknarna andra troende att ansluta sig för att ”främja feministteologier som framhäver jämställdhet”. Man varnar också för ”antirättighets-aktörer” som påstås utnyttja ”våra religioner för att blockera framsteg”.

”Antirättighets-aktörer” är ett etablerat uttryck bland en viss typ av organisationer. Till exempel har påverkansgruppen The Observatory of Universality of Rights (OUR) definierat dessa antirättighets-grupper och nämner uttryckligen på sin webbplats bland andra Katolska kyrkan och evangelikaler.

Noterbart är att Kyrkornas världsråd är en av medlemmar i OUR som alltså beskriver evangelikaler på detta sätt, och att samma Kyrkornas världsråd är en av undertecknarna i det aktuella FN-dokumentet, tillsammans med WEA.

Svenska evangeliska alliansen ingår i Världsevangeliska alliansen, men meddelar Världen idag att man inte varit involverade i processen kring dokumentet.

Världsevangeliska alliansens (WEA) menar att deras engagemang i FN och tyngd genom verksamhet i 140 länder ger möjlighet att påverka. Det är också så företrädare för WEA förklarar att man undertecknat dokumentet med kontroversiella skrivningar. Organisationen betonar också att man inte ser abort som en rättighet.

WEA:s pressansvarige Timothy Kristian Goropevsek skriver i ett mejl till Världen idag att de medverkar i internationella forum utifrån tron på Kristus och på Skriften.

”I vår önskan att stå tillsammans med andra med god vilja måste vi ibland acceptera formuleringar som vi inte skulle ha valt själva. Vi gör detta för den goda sakens skull”, skriver han och nämner kvinnors rättigheter som en sådan fråga.

– WEA är överlåtna till kvinnors och flickors rättigheter och att de ska få lika behandling och lika fördelar i lag. Vi är bekymrade över frågor som tvångsäktenskap, handel med kvinnor och flickor och förnekande av utbildning för flickor. Vi står tillsammans med andra trosaktörer och kräver internationellt erkännande för lika rättigheter för kvinnor och flickor, säger professor Janet Epp Buckingham som representerar WEA i dessa frågor.

WEA hänvisar också till egna uttalanden exempelvis vad gäller könsidentitet och äktenskapssyn. Här har man uttryckt att “människan är skapad till man och kvinna” och att äktenskap är en förening mellan en man och en kvinna.

”Vi står inte bakom de radikala könsideologierna inom feminismen i väst, men delar en verklig angelägenhet för jämställdhet och bibliskt sunda könsfrågor”, skriver WEA som inte heller säger sig stå bakom uppfattningen om abort som en rättighet. Skrivningen om reproduktiv hälsa handlar från WEA:s perspektiv om tillgång till preventivmedel och mödravård.

Stödet för Agenda 2030 har WEA inte kommenterat.

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier