Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden
Psaltaren 113:5-6

Världen idag

World evangelical alliance (WEA) har undertecknat ett dokument som tar strid mot ”könsnormer” och förespråkar ”feministteologi”. Foto: Christine Olsson/TT

Tung evangelisk aktör i upprop mot ”könsnormer”

Feministteologi, reproduktiv hälsa, som ofta förknippas med abort, och ”förändrade könsnormer” är företeelser som många evangelikala kristna är kritiska till. Men i ett nytt dokument som organisationen Världsevangeliska Alliansen (WEA) undertecknat förkunnas istället stöd till dessa företeelser.

Nyheter · Publicerad 18:36, 12 jul 2021

WEA är en paraplyorganisation för regionala och nationella evangeliska grupper över hela världen och representerar hundratusentals kristna.

Dokumentet som en lång rad religiösa organisationer, alltifrån Act Svenska kyrkan och internationella Frälsningsarmén till Islamic relief, undertecknat har tagits fram inom ramen för FN:s jämställdhetsgren UN Women.

Det kallas ”The Generation Equality Forum” och beskrivs som en samlingsplats för att arbeta fram jämställdhet mellan könen i världens länder. Det dokument som WEA undertecknat har rubriken ”Troende människor är allierade med Generation Equality”.

Här lovar man att ”arbeta med feministteologer för att stärka narrativet för jämställdhet mellan könen” och att vara en ”väsentlig del av gräsrotsledda feministiska rörelser som arbetar för att bryta barriärer och stå emot patriarkala motreaktioner”.

Dokumentet tar också upp köns­identitet och berör så kallade SRHR-frågor där abort ofta räknas in.

Här lovar de troende företrädarna att ”ta itu med könsnormer som fungerar som hinder för kroppsligt självbestämmande” och att förändra ”könsnormer, främja omfattande sexuell utbildning och möjliggöra tillgång till … sexuell och reproduktiv hälsa”.

De religiösa grupperna ställer sig även helhjärtat bakom Agenda 2030, som av vissa kristna kritiseras för att accelerera globaliseringen.

I dokumentets avslutning uppmanar undertecknarna andra troende att ansluta sig för att ”främja feministteologier som framhäver jämställdhet”. Man varnar också för ”antirättighets-aktörer” som påstås utnyttja ”våra religioner för att blockera framsteg”.

”Antirättighets-aktörer” är ett etablerat uttryck bland en viss typ av organisationer. Till exempel har påverkansgruppen The Observatory of Universality of Rights (OUR) definierat dessa antirättighets-grupper och nämner uttryckligen på sin webbplats bland andra Katolska kyrkan och evangelikaler.

Noterbart är att Kyrkornas världsråd är en av medlemmar i OUR som alltså beskriver evangelikaler på detta sätt, och att samma Kyrkornas världsråd är en av undertecknarna i det aktuella FN-dokumentet, tillsammans med WEA.

Svenska evangeliska alliansen ingår i Världsevangeliska alliansen, men meddelar Världen idag att man inte varit involverade i processen kring dokumentet.

Världsevangeliska alliansens (WEA) menar att deras engagemang i FN och tyngd genom verksamhet i 140 länder ger möjlighet att påverka. Det är också så företrädare för WEA förklarar att man undertecknat dokumentet med kontroversiella skrivningar. Organisationen betonar också att man inte ser abort som en rättighet.

WEA:s pressansvarige Timothy Kristian Goropevsek skriver i ett mejl till Världen idag att de medverkar i internationella forum utifrån tron på Kristus och på Skriften.

”I vår önskan att stå tillsammans med andra med god vilja måste vi ibland acceptera formuleringar som vi inte skulle ha valt själva. Vi gör detta för den goda sakens skull”, skriver han och nämner kvinnors rättigheter som en sådan fråga.

– WEA är överlåtna till kvinnors och flickors rättigheter och att de ska få lika behandling och lika fördelar i lag. Vi är bekymrade över frågor som tvångsäktenskap, handel med kvinnor och flickor och förnekande av utbildning för flickor. Vi står tillsammans med andra trosaktörer och kräver internationellt erkännande för lika rättigheter för kvinnor och flickor, säger professor Janet Epp Buckingham som representerar WEA i dessa frågor.

WEA hänvisar också till egna uttalanden exempelvis vad gäller könsidentitet och äktenskapssyn. Här har man uttryckt att “människan är skapad till man och kvinna” och att äktenskap är en förening mellan en man och en kvinna.

”Vi står inte bakom de radikala könsideologierna inom feminismen i väst, men delar en verklig angelägenhet för jämställdhet och bibliskt sunda könsfrågor”, skriver WEA som inte heller säger sig stå bakom uppfattningen om abort som en rättighet. Skrivningen om reproduktiv hälsa handlar från WEA:s perspektiv om tillgång till preventivmedel och mödravård.

Stödet för Agenda 2030 har WEA inte kommenterat.

Det politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Rekommenderat Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Klara dig i en vecka – så packar du krislådan

En gång om året vill MSB påminna oss om att krisen kan komma. Sällan har det väl känts så aktuellt... torsdag 6/10 04:00

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Israel är ett föredöme i att ta ansvar för sitt närområde och sitt land

Israelkommentar Jag kom nyligen hem från en vecka i Israel och som alltid har jag så många intryck. Vi var en grupp... torsdag 6/10 00:00

Lovsången tillhör Kristi kyrkas dna

Inför söndag Vad är lovsång? Det är ju ett begrepp som rymmer både missuppfattningar och ”aha-upplevelser”. Är... torsdag 6/10 00:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier