Hbtq

Trots ändrad äktenskaps­syn – EFK utesluter inte Immanuels­kyrkan

EFK:s styrelse betonar Immanuelskyrkans avsteg från samfundets äktenskapssyn, men väljer att inte vidta någon åtgärd mot Örebroförsamlingen.

EFK klargör att deras syn att äktenskapet endast är mellan en kvinna och en man kvarstår. Samtidigt väljer man att inte agera mot Immanuels­kyrkan som gjort avsteg från denna ordning.

– Jag tycker att situationen är mycket märklig, säger tidigare EFK-ordföranden Stefan Swärd till Världen idag.

Publicerad Uppdaterad

I oktober 2022 berättade Världen idag att Immanuelskyrkan, som första församling inom EFK (Evangeliska frikyrkan), bejakar samkönade äktenskap. Sedan dess har flera kritiska röster höjts i rörelsen och vissa har menat att Immanuels­kyrkan i Örebro inte längre kan vara en del av Evangeliska frikyrkan. 

Korskyrkan i Gävle meddelade samma höst att man lämnar samfundet då man anser att hbtq-frågor fått för stort utrymme.

I onsdags hölls en samtalsdag för EFK-pastorer där samfunds­ledningen delgav informationen att Immanuelskyrkan kommer att kvarstå i samfundet. 

Man betonar att Immanuelskyrkan gjort ett tydligt avsteg från den gemensamma äktenskapsteologin, men kommer alltså trots det inte utesluta eller vidta någon annan åtgärd mot Örebroförsamlingen.

”I allt annat bekänner sig Immanuels­kyrkan till vår tro och själv­förståelse, och de respekterar EFK:s vigselordning även om de själva gör ett avsteg”, skriver EFK-styrelsen i ett brev som nu gått ut till samfundets församlingar.

I vissa andra svenska samfund, såsom Equmenia­kyrkan, är det upp till varje lokal församling att själva avgöra om man viger samkönade par. I den information som gått ut till rörelsens församlingar betonar dock EFK-ledningens att beslutet inte ska ses som att varje församling får gå sin egen väg utan att man har gemensamma ordningar. 

EFK-profilen Stefan Swärd betonar vikten av lojalitet mot gemensamt fattade beslut och tycker att Immanuelskyrkan själva bör reflektera över att man sprungit iväg i den här frågan.

– I en församlingsrörelse som EFK får församlingarna själva välja hur man vill göra i en del frågor, allt är inte hugget i sten. Men i äktenskapsfrågan finns en gemensam hållning som man måste utgå från att alla respekterar, säger han.

Stefan Swärd.

Samfundet betonar också i sitt utskick att man ”har en gemensam teologi” som uttrycks i vigselordningen, det nya förslaget på församlingsordning och de kriterier som finns i dokumentet ”Pastor i EFK”.

”Samtidigt är vi en baptistisk församlings­rörelse där de lokala församlingarna förblir fria och självständiga men väljer att överlåta sig till varandra. Utifrån vår kyrkosyn har vi som rörelse inga ordningar för att avkraga pastorer”, skriver EFK till församlingarna.

Nu råder en väldig kluvenhet där man försöker sätta sig på flera stolar samtidigt.

Stefan Swärd

Stefan Swärd anser att frågorna kvarstår.

– Nu råder en väldig kluvenhet där man försöker sätta sig på flera stolar samtidigt. Jag tycker att situationen är mycket märklig, säger han.

EFK uppger att ingen annan församling inom samfundet sagt sig vara på väg i samma riktning som Immanuels­kyrkan.

”Vi har en stor majoritet som är för en klassisk syn på äktenskap och vigsel mellan en man och en kvinna. Samtidigt vet vi att det finns några få församlingar som ligger närmare Immanuelskyrkan i hur de tänker i de här frågorna”, skriver man.

Powered by Labrador CMS