Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Trosrörelsen utvärderar sitt första år i Sveriges kristna råd

Året som observatör inom Sveriges kristna råd, SKR, har fallit väl ut för Trosrörelsens församlingar. Det menar rörelsens ordförande, Livets ords pastor Joakim Lundqvist, som bland annat annat bidrog till SKR:s uppmärksammade debattartikel om stöd för konfessionella friskolor.

Nyheter · Publicerad 16:00, 11 apr 2018

För snart ett år sedan beslöt Trosrörelsen, efter omfattande diskussioner, att ansöka om obseratörsstatus i SKR under ett års tid. När Trosrörelsen under onsdagen möts till årsmöte står utvärderingen av året på dagordningen, liksom frågan om rörelsen vill stå kvar som observatörer, bli fullvärdig medlem eller gå ur.

Joakim Lundqvist, som är den som deltagit i SKR:s olika möten för Trosrörelsen, är positiv till fortsatt samarbete. Han tror dock att punkten hänskjuts till det extrainsatta årsmöte som föreslås hållas i höst för att besluta om olika organisationsförändringar.

– Den erfarenhet jag haft av rådsmöten, styrelsemöten och andra sammanhang, har varit mycket positiv, säger Lundqvist till Världen idag.

– Vi har bemötts med stor värme. Det har varit väldigt tydligt att vi varit välkomna, att man önskat vår närvaro, lyssnat till våra perspektiv och sett dem som en tillgång.

När Trosrörelsen diskuterade ett medlemskap i SKR var den stora knäckfrågan Israel. Flera församlingar var tveksamma till att gå in i ett sammanhang som inte helhjärtat står bakom tanken om Israels profetiska roll i historien.

– Det finns helt klart områden, och inte minst Israelfrågan, där SKR som organisation driver ett program som jag inte står bakom eller tycker är balanserat. Så ingen ska tro att vi backar i den frågan, säger Joakim Lundqvist.

– Men frågan man måste ställa sig, är om oenighet alltid ska leda till distans och avståndstagande. Jag tror tvärtom att närvaro leder till att man kan göra sin röst hörd och påverka, och att mycket mer positivt kan komma ur att vi faktiskt samtalar om det vi är oeniga om.

Ett exempel på hur Trosrörelsen påverkat, berättar han, är den debattartikel om konfessionella friskolor som SKR:s presidium fick in i Svenska Dagbladet i mitten av mars.

"Vi ser religion som en tillgång för samhället och ingen tjänar på att förpassa denna verklighet till någon källarlokal där fundamentalism och extremism riskerar att gro," stod det bland annat i texten, som undertecknades av bland andra Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Men initiativet kom från Trosrörelsens observatörsmedlem Joakim Lundqvist.

– Jag tog upp förslaget om en skrivelse till försvar för de kristna friskolorna vid ett rådsmöte i januari, och det gick vidare till styrelsen, berättar han.

– Eftersom SKR inte tagit ställning i frågan på det sättet tidigare, fanns inga garantier för att det skulle vinna gensvar. Men jag fick gott gehör och hjälpte sedan till att formulera utkastet till vår gemensamma text.

Texten publicerades i Svenska Dagbladet bara en timme efter nyheten att Socialdemokraterna lade fram sitt vallöfte om att förbjuda konfessionella friskolor helt.

– Det var den mest lästa artikeln på svd.se hela den dagen, och har sedan dess citerats flera gånger av politiker, ledarskribenter och opinionsbildare, och blivit ett viktigt redskap i debatten, säger Joakim Lundqvist.

– Om nu detta är frukten av vårt första år i SKR, så måste jag ändå säga att den närvaron faktiskt producerat något gott.

Den erfarenhet jag haft av rådsmöten, styrelsemöten och andra sammanhang, har varit mycket positiv.

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...

Expert: Regeringsförslag kan leda till övergrepp på barn

Könsbyte. S/MP-regeringens förslag om att tillåta könsalternerande kirurgi på barn utan föräldrars medgivande har fått hård kritik. Förslaget sågas nu även av...