Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Toppolitiker varnar för Trumps Israelvänliga politik

En rad före detta utrikesministrar och andra kända politiker i europeiska länder har undertecknat ett brev där man manar EU att hålla fast vid ett krav på en tvåstatslösning i Mellanöstern. Man kritiserar USA:s hållning, trots att den aviserade amerikanska planen i frågan ännu inte presenterats.

Nyheter · Publicerad 07:00, 18 apr 2019

Bland undertecknarna i artikeln, som publiceras i flera stora europeiska tidningar, däribland Svenska Dagbladet, finns också två svenska namn: Carl Bildt (M) och Lena Hjelm-Wallén (S). Budskapet från de tidigare makthavarna är att USA:s svängning till en mer Israelvänlig hållning i konflikten är något EU aktivt bör motverka.

Man skriver att den nuvarande amerikanska regeringen ”avvikit från den långvariga amerikanska politiken och tagit avstånd från etablerade internationella rättsliga normer” och vidare att ”den enbart erkänt den ena sidans anspråk på Jerusalem och visat en oroande likgiltighet inför expansionen av israeliska bosättningar”.

Bakgrunden till utspelet är att USA:s president Donald Trump berättat att man planerar att lansera det som har benämnts ”deal of the century”, ungefär århundradets plan, för Mellanöstern. Det spekuleras nu i att denna kommer att presenteras någon gång i mitten av maj då Israel firar sin självständighet.

Vad planen innehåller exakt är inte känt, och ryktena kring den spretar betänkligt. Från israeliskt håll finns farhågor om en plan som skulle innebära stora uppoffringar. Men som debattartikelns författare visar finns även en oro bland anhängare av tvåstatslösningen för en strategi som i allt väsentligt accepterar Israels anspråk.

”I väntan på den amerikanska planen anser vi att EU formellt bör bekräfta de internationellt överenskomna parametrarna för en tvåstatslösning”, skriver politikerna och menar att det också skulle kunna sätta press på USA inför att president Trumps plan offentliggörs.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10