Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Tomma kyrkor men fulla köpcenter under adventshelgen

I sociala medier sprids bilder på fulla shoppinggator och trängsel i butiker i samband med reakampanjerna i helgen. Samtidigt gapade kyrkorna tomma första advent då normalt omkring en miljon svenskar deltar i en gudstjänst. Nu manar kyrkliga röster till vaksamhet över religionsfrihetens ställning på sikt.

Nyheter · Publicerad 07:00, 1 dec 2020

”Kan någon förklara för mig varför risken för smittspridning anses högre på adventsmässor än i proppfyllda shoppingcentra under Black Friday-rean?”

Det frågar sig författaren och debattören Lars Anders Johansson på Twitter, och han är inte ensam om att undra.

De religiösa samfunden har under coronapandemin tydligt ställt sig bakom råd och rekommendationer från regering och myndigheter, verksamhet har bromsats och digitala gudstjänster och aktiviteter har ersatt.

Första advent är normalt ett av de tillfällen under året då flest svenskar söker sig till en gudstjänst. Men i år stod de flesta kyrkor tomma. Samma helg har tusentals trängts i butiker och köpcenter i jakt på reavaror.

”Sverige bekämpar Covid 19 – fulla shoppingcentrum, tömda kyrkor (i strid med mänskliga rättigheter och religionsfrihet)”, twittrade Johan Sundeen, katolik och docent i idéhistoria, i helgen.

– I ett demokratiskt, öppet samhälle ska det utomordentligt mycket till för att staten ska ta sig rätt att begränsa religiösa sammankomster, utvecklar han för Världen idag.

– Det är en mycket allvarlig situation nu, de flesta trossamfund är benägna att samarbeta och naturligtvis vill vi inte att någon ska drabbas av denna hemska sjukdom. Men när andra delar av samhället, såsom det kommersiella, inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning väcker det frågor. Kan situationen verkligen rättfärdiga den hårda begränsningen av religionsutövning? Jag anser inte det.

En annan aspekt som Sundeen lyfter är den själsliga hälsan.

– I Sverige läggs allt i en vågskål. Man talar om det fysiska välmåendet, på goda grunder. Men vi berövar människan ett av de viktigaste rummen hon har i denna situation, kyrkorummet.

Pandemi, påtvingad isolering och oro är själsliga påfrestningar som måste få ventiler, menar han och beskriver gudstjänsten som en plats för gemenskap, Gudsmöte och hopp trots den svåra situationen.

– I både Frankrike och USA har domstolar prövat begränsningarna mot religionsfriheten, men inte i Sverige, påpekar han.

Pingstledaren Daniel Alm som också är ordförande i Sveriges kristna råd har i flera sammanhang haft en dialog med regeringens representanter under pandemin och då betonat att begränsningar av mötesfriheten aldrig får bli något normalt.

– Vi respekterar att det är olika lagstiftning som gäller samfunden och butikerna, men vi har skickat med att detta är en inskränkning av mötesfriheten och på det sättet också religionsfriheten. Nu är vi lojala för att minska smittspridningen, men det är tydligt att begränsningarna tär på religionsfriheten och måste bort så fort som möjligt.

En situation där människor går ut för att shoppa men inte kan gå till en gudstjänst är bekymmersam, menar Alm som tycker att man behöver hålla ett vakande öga på utvecklingen så att den nuvarande situationen inte på något sätt leder till inskränkningar av religionsfriheten på lång sikt.

Samtidigt betonar han att han inte mött någon illvilja från politikerna gentemot troende. Verkligheten ser ut som den gör just nu och det drabbar alla, även kyrkorna, konstaterar han.

– Det man kanske kan tycka är att det skulle riktas ännu större ekonomiskt stöd till kyrkornas mediesatsningar. Man skulle kunna öka kyrkligt innehåll i Sveriges Radio och Sveriges Television i den här tiden, men också ge mer i direkt stöd till församlingar där många kämpar hårt just nu. Stödet till idrotten är oerhört mycket större än till kyrkorna, och kyrkornas medlemmar är också skattebetalare. Och behovet av existentiella rum är mycket stort.

Man talar om det fysiska välmåendet, på goda grunder. Men vi berövar människan ett av de viktigaste rummen hon har i denna situation, kyrkorummet.
Nu är vi lojala för att minska smittspridningen, men det är tydligt att begränsningarna tär på religionsfriheten och måste bort så fort som möjligt.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier