Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR). Foto: SKR

Tillbakavisar kritik: Vi tar avstånd från antisemitism

– Vi ger ett pris till en organisation som arbetar för att överkomma rasism och främlingsfientlighet.

Det säger Karin Wiborn, ordförande i priskommittén, om kritiken mot att inkludera Islamic Relief i Martin Luther King-priset.

Nyheter · Publicerad 07:55, 9 dec 2020

Världen idag ställer flera frågor till Karin Wiborn, som inte bara är ordförande i priskommitten, utan även är generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR) och från årsskiftet är ny biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Flera ledande företrädare för Islamic Relief har den senaste tiden avslöjats med antisemitiska uttalanden och i bland annat Tyskland har man stoppat bidrag till Islamic Relief på grund av kopplingar till Muslimska brödraskapet. Varför vill ni prisa en sådan organisation? 

– Vi tog emot flera nomineringar för olika aktörer i samband med flyktingmottaganden. I Goda grannar hittade olika aktörer samarbetsvägar för ett brett välkomnande i samband med flyktingkrisen vilket bidrar till minskad polarisering i samhället, menar Karin Wiborn i ett skriftligt svar till Världen idag.

Ser ni några risker med att ge ett pris till en aktör där flera ledande personer spridit antisemitism? 

– Vi ger ett pris till en organisation som arbetar för att överkomma rasism och främlingsfientlighet. Vi tar bestämt avstånd från antisemitism.

Priset går också till Stockholms moské vars imam och direktör Mahmoud Khalfi själv i intervjuer bekräftat moskéns koppling till Muslimska Brödraskapet. Vad tänker du om det? 

– Priset går till Goda grannar som är ett initiativ av Katarina församling, Stockholms moské och Islamic Relief.  

Står samtliga kyrkor inom SKR bakom valet av pristagare? 

– I priskommittén för Martin Luther King-priset finns representanter för SKR, Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00