Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

"Tendensiöst om barns språkinlärning i Aktuellt"

Riksorganisationen Haro, som arbetar för hemarbetande föräldrars rättigheter, går till attack mot SVT:s Aktuellt för ett inslag på måndagen om barns språkinlärning. Barn utan förskola riskerar sämre språk var rubriken och utgick ifrån en studie som sades visa att barns läsinlärning försämras av att inte gå på förskola.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 jan 2012

Men Madeleine Wallin som leder Haros arbete menar att studien inte är tillförlitlig och att rapporteringen är motsägelsefull.
"Reportaget säger vidare att Sverige har bland den sämsta läsutvecklingen under senare år. Hela 17 procent av barnen är svaga läsare. Märkligt eftersom Sverige har fler barn än snart sagt något annat jämförbart land i förskolan. Borde då inte Sverige vara bäst?", frågar Wallin sig i ett pressmeddelande där hon också menar att journalisterna bortsett från annan vetenskaplig forskning på området.

"Sanningen är att vad som stimulerar språkförmågan under de första åren är stimulans från en vuxen som barnet är emotionellt anknuten till. Dagens stora barngrupper med stor personalomsättning medger sällan för alla barn att hitta en vuxen att knyta an till. Detta är en rimlig delförklaring till den försämrade läsförmågan på senare år hos svenska barn – allt fler barn går på dagis."
Man uppmanar Aktuellt att hålla sig borta från "billig populärpsykologi" i en så laddad och för föräldrar så viktig fråga.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20