Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

"Tendensiöst om barns språkinlärning i Aktuellt"

Riksorganisationen Haro, som arbetar för hemarbetande föräldrars rättigheter, går till attack mot SVT:s Aktuellt för ett inslag på måndagen om barns språkinlärning. Barn utan förskola riskerar sämre språk var rubriken och utgick ifrån en studie som sades visa att barns läsinlärning försämras av att inte gå på förskola.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 jan 2012

Men Madeleine Wallin som leder Haros arbete menar att studien inte är tillförlitlig och att rapporteringen är motsägelsefull.
"Reportaget säger vidare att Sverige har bland den sämsta läsutvecklingen under senare år. Hela 17 procent av barnen är svaga läsare. Märkligt eftersom Sverige har fler barn än snart sagt något annat jämförbart land i förskolan. Borde då inte Sverige vara bäst?", frågar Wallin sig i ett pressmeddelande där hon också menar att journalisterna bortsett från annan vetenskaplig forskning på området.

"Sanningen är att vad som stimulerar språkförmågan under de första åren är stimulans från en vuxen som barnet är emotionellt anknuten till. Dagens stora barngrupper med stor personalomsättning medger sällan för alla barn att hitta en vuxen att knyta an till. Detta är en rimlig delförklaring till den försämrade läsförmågan på senare år hos svenska barn – allt fler barn går på dagis."
Man uppmanar Aktuellt att hålla sig borta från "billig populärpsykologi" i en så laddad och för föräldrar så viktig fråga.

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...