Nyheter

Tågstation ska få 320 meter lång orm – för 28 miljoner

En modell av ormskelettet finns nu att beskåda utanför Hagakyrkan. Foto: Ingrid Byström
En modell av ormskelettet finns nu att beskåda utanför Hagakyrkan. Foto: Ingrid Byström
En modell av en sektion av ormskelettet finns nu att beskåda utanför Hagakyrkan. Foto: Ingrid Byström
En modell av en sektion av ormskelettet finns nu att beskåda utanför Hagakyrkan. Foto: Ingrid Byström

När den nya västlänksstationen under Hagakyrkan i Göteborg har byggts färdigt ska ett 320 meter långt ormskelett installeras i tågtunnelns tak. Konstverket har beställts av Trafikverket och Statens konstråd och beräknas kosta omkring 28 miljoner kronor.

Publicerad Uppdaterad

Det finns någon typ av länk mellan Gud och djävulen genom ormen.

Konstnären Huang Yong Ping

I parken framför Hagakyrkan i Göteborg har Trafikverket nyligen byggt en visningsmodell av konstverket ”Rainbow snake” (Regnbågsorm), som kommer att installeras i tågstationen som ska byggas under kyrkan.

Den nu bortgångne fransk-kinesiske konstnären Huang Yong Ping fick uppdraget att utsmycka stationen, som ingår i det omdiskuterade projektet Västlänken, efter en tävling som hade utlysts av Trafikverket och Statens konstråd.

Huang Yong Pings vinnande förslag innebär att ett 320 meter långt regnbågsskimrande pytonormskelett ska slingra sig genom tågtunneln när stationen står färdig om några år. Modellen utanför kyrkan består av tre fullskaliga sektioner kotor och revben på en sex meter hög ställning.

I en intervju med Göteborgs-Posten 2018 sade konstnären, som ofta använder sig av filosofi och religion i sina konstverk, att han inte brukade delta i sådana tävlingar, men att han blev väldigt intresserad av att stationen kommer att vara under en kyrka.

– Vi vet att det i exempelvis många texter från den kristna traditionen finns historier om ormar. Så även i västerländsk filosofi, sade han till tidningen och hänvisade till vad filosofen Nietzsche ska ha sagt.

– Han sade att Gud efter sex dagars arbete lade sig under ett träd och vilade som en orm. Medan Gud vilade visade sig djävulen. Det finns någon typ av länk mellan Gud och djävulen genom ormen, fortsatte Huang Yong Ping.

Konstnären har valt att placera ormens öppna gap vid en av ingångarna till stationen. När GP frågade honom om ormgapet inte kan kännas lite skrämmande svarade han att det självklart kan finnas olika åsikter och förståelse om detta, men att det enda sättet en orm kan hälsa välkommen på, är genom att öppna sin mun.

Enligt Joakim Jonsson, Trafikverkets teknik- och miljöchef för Västlänken, är budgeten för regnbågsormen just nu 28 miljoner kronor. Den ingår i konstprogrammet Kronotopia som är framtaget för Västlänkens stationsmiljöer av Trafikverket, Statens konstråd, Västtrafik och Göteborgs stad. Den totala budgeten för programmet är 70 miljoner kronor.

Hur stor del av detta är skattepengar?

– Hela projektet finansieras av skattepengar, varav trängselskatten är en del.

Angående rimligheten när det gäller satsningen på konst i Västlänkens stationsmiljöer hänvisar Joakim Jonsson till det så kallade enprocentsregeln, en målsättning att cirka en procent av den totala budgeten för offentliga investeringar bör avsättas för konstnärlig gestaltning.

– Just nu ligger budgeten för den konstnärliga utsmyckningen i projektet på 0,3 procent.

Powered by Labrador CMS