Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Foto: Freely Photos

Sverigebönen uppmanar till bön mot coronaviruset

Oron och rädslan hos människor ökar i takt med att coronavirusets spridning tilltar. Nu har nätverket Sverigebönen anslutit sig till uppmaningen om att be för situationen varje kväll.

Nyheter · Publicerad 15:00, 15 mar 2020

Sverigebönen meddelar i ett pressmeddelande att man, tillsammans med andra ledare inom kristenheten, uppmuntrar till bön klockan 19.00 varje kväll. Patrik Sandberg och David Ekerbring, som båda ingår i Sverigebönens ledningsgrupp, har undertecknat texten som uppmanar ”allt Guds folk i kyrkor och hem att be tillsammans för att Guds barmhärtighet och helande kraft ska stoppa coronavirus och all rädsla som lamslår i vårt land”.

För drygt två veckor sedan berättade Världen idag om att pingstledaren Daniel Alm delat med sig av en liknande uppmaning.

”Det pågår ett böneupprop att vara med och be varje kväll 19.00 i alla tidszoner. Be för hälsa och att spridningen av coronaviruset ska stoppas”, skrev Daniel Alm på sin Facebooksida, som har drygt 3 000 följare, i ett inlägg som publicerades 27 februari.

Sverigebönen uppmanar till bön utifrån ett bibelord med temat ”Under den högstes beskydd”.

”Vi vill uppmuntra varje troende att samlas i era hem. Be på telefon, på Skype och ta bönepromenader. Be dagligen ut psalm 91 för din familj och för Sverige, gärna klockan 19.00 som Daniel Alm föreslog”, uppmanar man i pressmeddelandet.

Sverigebönen listar därefter ett antal bönepunkter. En av dem handlar om att Sverige som nation ska se upp till korset som väckte landet från synd, fattigdom och misär på 1840-talet.

I en annan punkt uppmanas det till bön om vishet för ledare som fattar beslut i syfte att skydda folket. Även krishanteringsgrupper och räddningspersonal samt det ekonomiska läget nämns som angeläget att inneslutas i förbön.

Sverigebönen uppmanar även till bön för troende som delar med sig av budskapet om Jesus i denna kristid.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00