Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Sverige täcktes av bönesamlingar på nationaldagen

I minst 173 kommuner – fler än någonsin tidigare – hölls bönesamlingar för Sverige under nationaldagen. Det bads i kyrkor, från berg och utanför rådhus och kommunhus, det bads längs bönevandringar och på bussturer. – Vi tackar Herren och alla trogna bedjare som bad för vår vackra nation och vårt folk på nationaldagen, säger Patrik Sandberg i nätverket Sverigebönen.

Nyheter · Publicerad 13:11, 9 jun 2019

Ekumeniska bönemöten hölls i rekordmånga kommuner då nationaldagsbönen arrangerades för elfte året i rad. Totalt bad kristna från olika kyrkor och sammanhang i minst 173 kommuner och 228 platser runt om i Sverige.

När Världen idag talar med Sverigebönens nationelle samordnare Patrik Sandberg på fredagen på uttrycker han glädje och tacksamhet för alla som hade slutit upp.

– I dag tackar vi vår Fader i himlen och tror att böneskålar i himlen kommer att tömmas ut till bönesvar, säger han.

Sveriges inställning liknar bosättarnas – allt eller inget

Israelkommentar Trots att Israels regering i skrivande stund, tisdag morgon den sjunde juli, ännu inte i detalj har... torsdag 9/7 00:00

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Flyktingar som blev missionärer

Missionsglimten När Paulus kom till Korint var hans första kontakt med judekristna några flyktingar från Italien,... torsdag 9/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även... torsdag 9/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...