Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

”Svensk förskola på väg mot katastrof”

Trots det nationella Förskoleupproret där pedagoger vädjar om förändringar inom förskolan och flera andra liknande initiativ går utvecklingen åt fel håll. ”Barnfabriker, hitte på-titlar och egna tolkningar av lagar löser inga problem, tvärtom förvärrar de en redan ohållbar situation”, menar Mimmi von Troil, vd för FSO, branschorganisation för fristående aktörer inom bland annat förskolan.

Nyheter · Publicerad 14:00, 15 aug 2019

Den svenska förskolan ”är på väg mot en katastrofsituation med allt färre utbildade pedagoger i allt större barngrupper”, skriver Mimmi von Troil i en debattartikel i Borås tidning.

Hon beskriver en utveckling där pedagogernas arbetsuppgifter blir allt mer pressade och kommuners ekonomiska underskott leder till sämre bemanning, större barngrupper och nedskurna bidrag.

”Sammantaget ser vi att det redan i dag leder till ökad ohälsa och stress, både hos personal och hos barn”.

Och von Troil är långt ifrån ensam om att larma om situationen i förskolan. Det så kallade Förskoleupproret samlar hundratals pedagoger och annan personal och har i flera år vädjat till politiker om bättre arbetsvillkor och ökade resurser då både personal och barn far illa.

Tidigare i somras krävde såväl ledande forskare som representanter för fackföreningsrörelsen i ett gemensamt utspel en total genomlysning av svensk förskola. 51 forskare och experter, 18 programansvariga lärosäten i landet liksom två fackförbundsordföranden, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Tobias Baudin, Kommunal, har slutit upp bakom initiativet, rapporterar Lärarnas tidning.

Man menar att det är ”nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att göra en grundläggande genomgång av förutsättningarna i svensk förskola”.

”En förskola som orsakar att personalen blir sjuk är oacceptabel och reser frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande”, skriver man i sitt upprop.

Enligt Mimmi von Troil står FSO bakom en så kallad förskolekommission.

”Men görs ingenting drastiskt snart finns risken att vi istället måste inrätta en haverikommission”.

Görs ingenting drastiskt snart finns risken att vi istället måste inrätta en haverikommission.

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Ondskan i Sverige har sitt ursprung i synden

Ledare Vi förfasas över den senaste veckans rapportering om ”förnedringsrån”. Ondskan har nått nivåer vi tidigare knappast skådat i vårt moderna Sverige....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Att föra dialog med israeler är en livsfara för palestinier

Israelkommentar När USA:s president Donald Trump presenterade sin fredsplan för en lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna den 28 januari, dröjde det...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...