Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Svårt för regeringen att stoppa konfessionella skolor

Uppgiften från regeringen till utredaren Lars Arrhenius var tydlig: ”Lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas”. Trots den politiska pressen är utredarens slutsats att ett förbud är svårinfört och att Sverige riskerar att begå lagbrott.

Nyheter · Publicerad 17:00, 8 jan 2020

Regeringens utredare, juristen Lars Arrhenius, ser det som svårt att införa ett förbud mot nya konfessionella friskolor. Det etableringsstopp som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om, riskerar att bryta mot lagar och konventioner, enligt utredningen.

Redan när förslaget först lades fram, påpekade kritiker att ett förbud går emot såväl Europakonventionen som Barnkonventionen, som båda är svensk lag. Och trots att regeringen var mycket tydliga i direktiven till utredaren om att komma med förslag för att ett etableringsstopp ”ska kunna införas”, uttrycker utredningen tveksamhet kring en sådan åtgärd.

Den lämnar dock ett förslag till utformning av skollag så att det efter halvårsskiftet 2023 inte skulle vara möjligt att starta nya friskolor med konfessionell inriktning. I detta omfattas inte förskolor.

Förslaget skulle innebära ett stopp för etablerade skolor att expandera, att byta ort eller att tas över av nya ägare. Men frågan är ”juridiskt trixig”, för att använda utbildningsminister Anna Ekströms ord.

Europakonventionen ger föräldrar rätt att, åt sina barn, välja utbildning som överensstämmer med familjens övertygelse. De som driver konfessionella friskolor riskerar också att begränsas i den grundlagsfästa näringsfriheten, enligt utredningen.

Slutsatsen från Arrhenius är att det inte går att ”peka ut några generella problem på skolor med konfessionell inriktning av den digniteten att dessa ensamma kan utgöra ett sådant angeläget eller trängande allmänintresse som kan motivera ett etableringsstopp.”

Bo Nyberg i Kristna friskolerådet är glad över utredningens slutsatser.

– Det är skönt att vi står på rätt sida lagen. Jag ser detta som en seger för sakligheten och jag och de kollegor jag talat med välkomnar utredningen. Sedan är det anmärkningsvärt att politiker direkt talar om att etableringsstopp ska genomföras ändå. Jag avundas inte Anna Ekström som ska driva kampanj för detta trots att man har lagen emot sig.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) sade i samband med en presskonferens att de fortsatt ska driva på för att stoppa nya konfessionella friskolor.

Detta är även Liberalernas inriktning.

– Vår målsättning är ett etableringsstopp, säger Roger Haddad (L), till TT.

Andreas Carlson, gruppledare för KD, är kritisk och skriver på Twitter:

”Har inte skolan större problem än att regeringen ska köra över internationella konventioner om religionsfrihet och grundlagen för att kunna genomföra ett verkningslöst etableringsstopp?”

Jag ser detta som en seger för sakligheten och jag och de kollegor jag talat med välkomnar utredningen.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Sverige sticker ut i Europa – 60 personer ihjälskjutna i år

Skjutningar. En man i 20-årsåldern blev under söndagskvällen den sjunde personen att skjutas ihjäl i Södertälje... tisdag 6/12 15:00

Intern strid i partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00