Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Många muslimer i Sverige röstar på Socialdemokraterna, visar en undersökning. Bland aktivt kristna väljare är KD överrepresenterat. Foto: Pontus Lundahl/TT

Studie: Stor skillnad mellan muslimska och kristna väljare

Betydligt större del av muslimer än aktiva kristna röstade på Socialdemokraterna i valen mellan 2006 och 2018 – hela 66 procent jämfört med 22,8. Det visar en rapport från Valforskningsprogrammet i Göteborg.

Av de aktivt kristna röstade 19,7 på Kristdemokraterna, jämfört med 5,8 bland samtliga väljare.

Nyheter · Publicerad 10:00, 11 feb 2021

Som aktiva kristna räknas i rapporten personer som sagt sig gå i kyrkan minst en gång i månaden. För att klassas som muslim räckte det att man angav islam som religiös tillhörighet.

Flertalet aktivt kristna röstade på antingen Moderaterna eller Socialdemokraterna i valen 2004–2018 (22,8 respektive 24,9 procent). Men gruppen var tydligt överrepresenterad bland KD-väljarna, där nästan var femte röstade på partiet.

Som näst största parti bland muslimer kom Moderaterna, som fick 13,9 procent av rösterna inom gruppen. Många fler muslimer, 10,4 procent, röstade dessutom på Vänstern, jämfört med 3,2 bland de aktivt kristna.

Rapporten i fråga, Partipreferenser bland aktivt kristna och muslimer, släpptes i år.

För att ta fram uppgifterna har forskarna ”kombinerat data om religiös tillhörighet, identifikation och praktik” från flera olika SOM- och valundersökningar insamlade under perioden 2000–2019.

Målet med undersökningen var att se huruvida ”religiösa människor” röstar på andra partier än icke-religiösa, skriver forskarna i sin inledning.

”I Sverige har religiösa skiljelinjer historiskt spelat en mindre framträdande roll än i andra länder. Trots att Sverige tillhör ett av de mest sekulariserade länderna i världen har det dock alltid funnits ett samband mellan religion och partival som inte kunnat kringgås i analyser av hur sociala grupper röstar”, kommenterar de.

En annan rapport från Valforskningsprogrammet, från 2020, skiljer ut väljare beroende på hur ofta de sagt sig delta i en religiös sammankomst, oavsett trostillhörighet.

Här kan man se att ju oftare en person sagt sig delta i ett religiöst möte, desto mer benägen var personen att rösta på Kristdemokraterna i valet 2018: från 4 procent bland dem som aldrig gick på ett sådant möte till 23 procent bland dem som gjorde det minst en gång i månaden.

Samma tydligt ökande tendens bland aktiva troende ses bland dem som röstade på Centern i valet 2018, medan det omvända var fallet för väljare som röstade på Socialdemokraterna, Vänstern och Sverigedemokraterna. Så röstade till exempel 8 procent av de mest aktiva troende på SD, medan 15 procent av dem som sade att de aldrig gick på ett religiös möte röstade på partiet.

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier