Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Lukasevangeliet 14:11

Världen idag

Studie: Ju mer jämställt – desto större könsskillnader

Ju mer jämställt ett land är, desto större är skillnaderna mellan mäns och kvinnors personlighet. Det visar en ny, svensk studie. – Detta är inget nytt, säger forskaren Erik Mac Giolla som är huvudförfattare till studien.

Nyheter · Publicerad 08:31, 14 nov 2018

I förrförra veckans avsnitt av SVT-programmet Skavlan berättade psykologiprofessorn Jordan Peterson, för publiken och en skeptisk Annie Lööf, att ju mer jämställt ett land är, desto större är personlighetsskillnaderna mellan män och kvinnor.

Tidigare i år kom en ny svensk studie som bekräftar Petersons uttalande. Grundat på enkätsvar från över 130 000 personer i 22 länder visar studien just det som Peterson säger.

Allra störst könsskillnader är det, enligt undersökningen, i Nederländerna, Norge och Sverige. Det är också länder som ligger högt upp när det gäller jämställdhet.

Kina, Malaysia, Japan, Sydkorea och Indien är de länder i undersökningen där skillnaderna mellan mäns och kvinnors personlighet är minst. Och det är alltså länder som ligger långt ner på jämställdhetsskalan i undersökningen.

– Detta är egentligen inget nytt, vi har sett liknande resultat i flera stora studier de senaste 15 åren, säger studiens huvudförfattare Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, till tidningen Forskning & framsteg.

För Världen idag berättar han att det är oklart vad sambandet mellan jämställdhet och könsskillnader beror på.

– Forskare har föreslagit olika förklaringar. En evolutionär/biologisk förklaring är att könsskillnaderna blir större på grund av att det i mer jämställda länder finns mer utrymme och möjlighet för biologiska skillnader att visa sig. En socialkonstruktivistisk förklaring är att könsidentitet kanske blir viktigare i mer jämställda länder, säger han.

Oavsett förklaring så är resultatet, enligt Erik Mac Giolla, väldigt svårt att förena med teorier som gör gällande att man borde se raka motsatsen – det vill säga att män och kvinnor blir mer lika varandra ju mer jämställt ett land är.

Det som är nytt med Erik Mac Giollas studie är att han och hans kollegor mätte könsskillnader i de fem stora personlighetsdragen (”The Big Five”) samtidigt, det vill säga öppenhet, målmedvetenhet, extroversion/introversion, vänlighet och känslosamhet.

– Tidigare studier har antingen tittat på varje enskild egenskap eller tagit den genomsnittliga skillnaden mellan de fem egenskaperna, förklarar han.

Att titta på alla egenskaperna samtidigt ger ett bättre resultat, påpekar Erik Mac Giolla och gör en jämförelse med studier av ansiktet.

– Om vi tittar på varje ansiktsdel enskilt, till exempel näsan, läpparna, hakan och så vidare, kommer skillnaderna vara rätt små. Om vi däremot studerar helheten, alltså tittar på allt på en gång, är vi mycket bra på att särskilja mäns och kvinnors ansikten.

Resultatet i Erik Mac Giollas studie går i linje med studier som visar att ju mer jämställt ett land är, desto större skillnad är det mellan mäns och kvinnors yrkesval. Erik Mac Giolla hänvisar till en studie gjord av forskare vid Leeds Beckett University i Storbritannien och University of Missouri i USA.

– Deras studie visar att i mer jämställda länder är det färre kvinnor som väljer att studera så kallade stem-ämnen, det vill säga vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. I Sverige är det ungefär 25 procent kvinnor som studerar dessa ämnen, vilket kan jämföras med cirka 40 procent i Algeriet.

Finns det några brister med er studie?

– Den största bristen är att urvalet inte är ett så kal­lat ”representativt urval”. Detta innebär att man måste vara lite ödmjuk inför sina resultat. Men eftersom resultatet visar en trend som har setts i flera studier sedan omkring 2001, och eftersom det blir svårt att förklara varför urvalsproblematik skulle leda till just denna korrelation, är jag ändå ganska övertygad om det generella mönstret som hittades.

Hur har studien mottagits i Sverige och utomlands?

– Väldigt blandat. Några verkar uppfatta resultatet som mycket kontroversiellt – även när det har visats gång på gång – andra verkar tycka att det är självklart att det är så här.

Studien

Studiens resultat bygger på enkäter med över 130 000 personer i åldrarna 19 till 69 år i 22 länder.

De fem stora personlighetsdrag som mättes var öppenhet, målmedvetenhet, extroversion/introversion, vänlighet och känslosamhet. Personerna i studien har själva fått bedöma sin personlighet.

Studien visar att ju mer jämställt ett land är, desto mer extroverta och vänliga uppger sig kvinnorna vara i jämförelse med männen.

Studien visar också att oavsett hur jämställt ett land är, är det tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors personlighet. Kvinnor är, enligt studien, exempelvis generellt mer känslosamma och öppna än män.

Det andra inte talar om måste kyrkan förkunna

Ledare Hur får en människa det rätt ställt med Gud? Eller formulerat personligt med fångvaktarens ord till... tisdag 3/10 00:10

Vi är begränsade – men Gud är obegränsad

Ungkrönika I somras var jag i Schweiz för första gången och fick äntligen se Alperna. En helt fantastisk... tisdag 3/10 00:00