Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Studie: Frikyrkorna blir allt färre i Sverige

Antalet medlemmar i Sveriges frikyrkoförsamlingar minskar, efter att ha stått stilla under perioden 2011–2015. Det visar en stor statistisk undersökning som på onsdagen presenterades av Øyvind Tholvsen i Korskyrkan i Stockholm.

Antalet församlingar fortsätter samtidigt att minska kraftigt, främst i glesbygden.

Nyheter · Publicerad 08:30, 17 jun 2021

Geografiskt sett tappar frikyrkan i de områden där den tidigare stått som starkast, som i Jönköpings, Östergötlands och Västerbottens län. Jönköpings län är fortfarande det län där störst andel personer är medlemmar i en frikyrkoförsamling, men andelen minskar.

Däremot ses ett mindre tapp, och till viss del även en ökning, i Mälardalen och i Stockholm, Malmö och Göteborg. Den relativt starka tillväxt som setts i storstäderna har dock stannat av något, står det i rapporten.

Den tillväxt som finns, sker främst utanför de etablerade frikyrkosamfunden. Nya migrantförsamlingar, som de kal­las i rapporten, har etablerats i en stor omfattning. Några av de nya samfundsliknande sammanhang som växer fram är The Redeemed Christian Church of God, Deeper Life Church och Iglesia Misión Cristiana.

Studien görs vart femte år, på uppdrag av Sveriges frikyrkosamråd, och ses som en viktig avstämning för församlingsplantering och mission i Sverige.

Under de 20 år som undersökningen genomförts har antalet församlingar minskat med 24,8 procent, från 2 925 till 2 201. Samtidigt har antalet medlemmar minskat med 9,8 procent. Eftersom antalet församlingar minskar betydligt mer än antalet medlemmar blir genomsnittsförsamlingen större.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00