Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden
1 Petrusbrevet 1:5

Världen idag

Fyra procent av svenskarna i en undersökning uppger att att de avstår från att göra saker som de tror har en negativ påverkan på klimatet. Foto: Johan Nilsson/TT

Studie: Färre har dåligt samvete för klimatet

Allt färre uppger att de har dåligt samvete för sin påverkan på klimatet. Det framgår i en ny rapport från Naturvårdsverket.

Nyheter · Publicerad 15:00, 12 sep 2021

Naturvårdsverkets nya rapport ”Allmänheten om klimatet 2021” är en kvantitativ undersökning av allmänhetens syn på klimatfrågan.

Av rapporten att döma har andelen av befolkningen med dåligt samvete för sin klimatpåverkan minskat jämfört med de två senaste undersökningarna, som genomfördes 2018 och 2015.

45 procent säger att de sällan eller aldrig får dåligt samvete för att saker de gör påverkar klimatet negativt. 2018 och 2015 låg den procenten på 40. Alla tre gånger har fyra procent av de svarande sagt att de inte gör saker de tror har en negativ påverkan på klimatet.

Varför det har förändrats har Naturvårdsverket inte undersökt.

Enligt undersökningen är samtidigt fler människor positiva till införandet av bidrag eller sänkta skatter för köp av varor och tjänster som minskar klimatpåverkande utsläpp (73 procent tycker det är bra eller ganska bra), jämfört med att beskatta varor och tjänster som orsakar utsläpp (51 procent tycker det är bra eller ganska bra).

Hela 69 procent av respondenterna tror att de skulle få en bättre eller oförändrad livskvalitet i ett framtida, helt klimatanpassat, samhälle.

Endast fem procent tror att Sverige kommer att klara sig undan klimatförändringens påverkan.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät i maj och juni i år mot ett riksrepresentativt urval av respondenter. Enkäten besvarades av 1 000 personer.

Organisationer larmar: Tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer

Ökade kostnader för mat, el och räntor gör det svårt för familjer att få ihop vardagen och barnen... måndag 20/3 13:00

Veckans KD-affär vittnar om en partikultur på glid

Ledare För ett halvår sedan fick Kristdemokraterna gå in i regering som näst starkaste parti. Det var en... lördag 18/3 00:10