Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn.
Psaltaren 33:20-21

Världen idag

Många unga har upplevt ensamhet under det senaste året, men Röda Korsets Ungdomsförbund vittnar om att många fall av ensamhet inte har någon koppling till pandemin. Foto: Jessica Gow/TT

Studie: Ensamheten är stor bland unga vuxna

Hälften av svenskarna uppger att de upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Många av dem är unga vuxna, i åldern 18–29. Där uppger 77 procent att de känt sig ensamma, visar en undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset.

Nyheter · Publicerad 15:00, 23 dec 2021

Undersökningen visar också att en klar majoritet, 64 procent av de svarande, inte tror att deras känsla av ensamhet kommer att förändras under det kommande året.

– Det är när ensamheten är ofrivillig som människor far illa, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, i ett pressmeddelande.

– Civilsamhället har en viktig roll både genom sina uppsökande verksamheter men också genom att hjälpa människor att känna sig som en del av ett sammanhang

Under pandemin tvingades många till isolering, vilket ökat den ofrivilliga ensamheten. Ensamhet under en längre tid kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Därför borde riskerna med isolering tas på allvar, menar Röda Korset.

Resultatet från undersökningen visar att den upplevda ensamheten är utbredd över hela landet och i alla åldrar. All ensamhet är inte per definition skadlig – det finns många människor som uppskattar sin ensamhet eller som inte upplever sig som ensamma trots få sociala kontakter. Det är däremot viktigt att den självvalda ensamheten inte leder till en långvarig social isolering som sedan blir svår att komma ur, menar Röda Korset. 

– Vi ser att social isolering, framför allt om den pågår en längre tid, kan få stora konsekvenser för människors psykiska och fysiska hälsa. Vi måste alla börja i det lilla. Det kan handla om att ringa ett samtal, bekanta sig med en granne – små saker som kan bryta en isolering, säger Martin Ärnlöv.  

Undersökningen visar även att allt fler unga vuxna känner sig ensamma. Det är inte ovanligt att ensamhet förknippas med skamkänslor och är något man ogärna vill prata om.

I Röda Korsets Ungdomsförbunds (RKUF) jourchatt berättar ungdomar om hur oron och stressen vuxit under pandemin. RKUF delar bilden av att ensamheten bland unga är utbredd och ett växande problem. 

– Under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som berörde ungas känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att skolorna var stängda, men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin där människor upplever att de inte har någon att vända sig till, säger Lotta Schneider, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.  

Sätt att bryta ensamheten

Se till att upprätthålla dagliga rutiner. Mat, sömn och regelbunden motion ger bättre förutsättningar att må bra.

Erbjud din hjälp till andra, till exempel genom volontärarbete eller annan frivillig verksamhet. Vi mår bra av att känna oss behövda och ibland hjälper det att flytta fokus från sig själv till någon annan.

Våga ta kontakt med människor i din omgivning. Bjud en kollega på en kopp kaffe eller en lunch, eller fråga om grannen vill följa med på en promenad. Eller varför inte återknyta kontakten med gamla vänner från förr.

Ta vara på samtal i vardagen. Stanna upp och växla några ord med människor du träffar.

Tacka ja till sociala aktiviteter även om det kan kännas jobbigt. Vi behöver alla öva på vår förmåga att vara sociala.

Gå med i en förening eller delta i aktiviteter som kurser och träffar, det gör det lättare att knyta nya kontakter. Det finns också särskilda forum för ensamstående och ensamma.

Hitta nya vägar att umgås, till exempel via sociala medier och videosamtal.

Husdjur som sällskap kan minska ensamheten. En hund får dig att känna dig behövd, och kan också hjälpa dig att träffa nya människor utanför hemmet.

Be om hjälp. Var inte ensam med dina tankar och känslor utan prata med en vän eller vänd dig till ett stödforum.

Våga sök professionellt stöd.

(Källa: Röda korset)

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10

Viktigt att hedra pionjärerna när frikyrkligheten firar 175 år

Ledare I dag firar Sveriges frikyrklighet 175 år. Åtminstone om man betraktar dopen vid Vallersvik som... torsdag 21/9 00:40