Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Stor skillnad i hur migranter ser på abort och äktenskap

Synen på abort, homosexualitet och sex före äktenskapet skiljer sig generellt åt mellan migranter och övriga svenskar.

Det kan utläsas av en mycket omfattande enkätstudie om bland annat värderingsfrågor, skriver forskaren Bi Puranen i tidningen Kvartal.

Nyheter · Publicerad 08:00, 4 sep 2020

Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier, utgår i sin artikel från enkäter och intervjuer med närmare 8 000 personer personer i hela Sverige, födda i Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet. Svaren jämfördes sedan med enkäter som gjorts i World Values Survey.

Migranterna fick svara på frågor om sina värderingar och sin syn på saker som barnuppfostran, religion, heder, utbildning och arbete, och tilliten till myndigheter.

Något som överraskade forskarna positivt var att så många av de utomeuropeiska migranterna kände sig hemma i Sverige och kände sig stolta över att få vara både hemma i Sverige och i sitt ursprungsland, skriver Bi Puranen.

Men det som också blottades var en djup värderingsklyfta mellan migranterna och övriga svenskar i synen på sex och relationer. Den blev särskilt tydlig när personerna ombads att ranka sin acceptans för sex före äktenskapet, skilsmässa, aborter och homosexualitet på en tiogradig skala.

Migranterna angav sin acceptans för sex före äktenskapet till 3,7 medan majoritetssvenskarna hamnade på 8,9. Vad gäller skilsmässa låg migranternas acceptans på 3,9, medan den låg på 8,6 hos svenskarna. Acceptansen för homosexualitet var 3,3 bland migranter, och 8,6 bland svenskar.

Allra lägst acceptans fanns för abort, både bland migranter och majoritetssvenskar: 2,9 respektive 8,2.

Enkäterna visade också att migranterna har en dålig kunskap om svensk lagstiftning gällande sex och samlevnad. Bara en fjärdedel kände till den lagstadgade rätten att få göra abort upp till en viss tidpunkt, och bara en tredjedel visste att man kan säga nej till sex även inom äktenskapet.

”Dessa resultat visar på hur viktigt det är att inte enbart undervisa i traditionella skolämnen utan också om lagstiftning som berör familj och reproduktion”, kommenterar Bi Puranen i Kvartal.

En stor del av slutsatserna grundas på de 6 516 enkäter som gjordes hösten 2018 och som redovisas i stor detalj i rapporten ”Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen”, som utkom 2019.

I den rapporten framgår att de kvinnliga migranterna i hög grad ”blivit kvar i hemmen och med ansvar för hushåll och med ett stort barnafödande”.

Oklara spelregler i tyska striden när Laschet betvingade Söder

Nyhetskommentar De västerländska stormakterna Tyskland och USA visar – i år respektive i fjol – på två vitt skilda... onsdag 21/4 15:09

Sverige skakas av kvinnomorden

Våld. Inom loppet av tre veckor har fem kvinnor mördats i Sverige. I alla fem fall har män häktats... onsdag 21/4 17:00

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Ledare Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga, och mycket tyder på att den... onsdag 21/4 00:10

Minister: Vi lutade oss på FHM:s bedömningar

Corona. Bristen på skyddsutrustning, den svenska strategin och beslut om restriktioner stod i fokus när... onsdag 21/4 13:30

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier