Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Stor skillnad i hur migranter ser på abort och äktenskap

Synen på abort, homosexualitet och sex före äktenskapet skiljer sig generellt åt mellan migranter och övriga svenskar.

Det kan utläsas av en mycket omfattande enkätstudie om bland annat värderingsfrågor, skriver forskaren Bi Puranen i tidningen Kvartal.

Nyheter · Publicerad 08:00, 4 sep 2020

Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier, utgår i sin artikel från enkäter och intervjuer med närmare 8 000 personer personer i hela Sverige, födda i Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet. Svaren jämfördes sedan med enkäter som gjorts i World Values Survey.

Migranterna fick svara på frågor om sina värderingar och sin syn på saker som barnuppfostran, religion, heder, utbildning och arbete, och tilliten till myndigheter.

Något som överraskade forskarna positivt var att så många av de utomeuropeiska migranterna kände sig hemma i Sverige och kände sig stolta över att få vara både hemma i Sverige och i sitt ursprungsland, skriver Bi Puranen.

Men det som också blottades var en djup värderingsklyfta mellan migranterna och övriga svenskar i synen på sex och relationer. Den blev särskilt tydlig när personerna ombads att ranka sin acceptans för sex före äktenskapet, skilsmässa, aborter och homosexualitet på en tiogradig skala.

Migranterna angav sin acceptans för sex före äktenskapet till 3,7 medan majoritetssvenskarna hamnade på 8,9. Vad gäller skilsmässa låg migranternas acceptans på 3,9, medan den låg på 8,6 hos svenskarna. Acceptansen för homosexualitet var 3,3 bland migranter, och 8,6 bland svenskar.

Allra lägst acceptans fanns för abort, både bland migranter och majoritetssvenskar: 2,9 respektive 8,2.

Enkäterna visade också att migranterna har en dålig kunskap om svensk lagstiftning gällande sex och samlevnad. Bara en fjärdedel kände till den lagstadgade rätten att få göra abort upp till en viss tidpunkt, och bara en tredjedel visste att man kan säga nej till sex även inom äktenskapet.

”Dessa resultat visar på hur viktigt det är att inte enbart undervisa i traditionella skolämnen utan också om lagstiftning som berör familj och reproduktion”, kommenterar Bi Puranen i Kvartal.

En stor del av slutsatserna grundas på de 6 516 enkäter som gjordes hösten 2018 och som redovisas i stor detalj i rapporten ”Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen”, som utkom 2019.

I den rapporten framgår att de kvinnliga migranterna i hög grad ”blivit kvar i hemmen och med ansvar för hushåll och med ett stort barnafödande”.

Adventsbudskap extra viktigt i coronamörker

Ledare I år är det inte bara en mörk årstid som ackompanjerar advent. Frågan är om stämningen i landet,... lördag 28/11 00:00

Rekordmånga kvinnor är föreståndare inom Pingst

Fördubbling. Allt fler föreståndare inom Pingst är kvinnor. Sedan 2014 har andelen kvinnor bland föreståndarna... lördag 28/11 19:00

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...