Falköping

Stor glädje när kyrkan fick fortsätta att vara kyrka

Både yngre och äldre var samlade när EFS Falköping firade sin öppningsgudstjänst i Mössebergskyrkan.
Både yngre och äldre var samlade när EFS Falköping firade sin öppningsgudstjänst i Mössebergskyrkan.

En krona. Det är vad EFS Falköping betalade för Mössebergskyrkan som många i området hade bett för skulle förbli en kyrka och glädjen under söndagens återöppningsmässa var stor.

– Jag märker en enorm glädje, framtidstro och engagemang, säger pastorn Per-Erik Aronsson.

Publicerad Uppdaterad

Församlingen, som består av ungefär 50 medlemmar, fick under söndagen fira återöppningsmässa där uppemot 250 personer deltog. Per-Erik Aronsson berättar att människor som kommit dit var rörda över att kyrkan fick förbli just en kyrka. 

– Det är många som har bett för oss, som ville detta och som ville uttrycka sin glädje med oss, säger han. 

Bänkraderna och läktarna i kyrkan var fullsatta, så deltagarna fick stå längs sidorna och ta plats i entrén. Nattvard firades, det blev sång och dans av barnen, musiker spelade, representanter från olika församlingar kom och välsignade Mössebergskyrkan EFS Falköping. 

– Det var feststämning, säger Per-Erik Aronsson. 

Men resan till att församlingen skulle ta plats i Mössebergskyrkan började redan 2019. Med en viss oförståelse från pastorns håll om de första ledtrådarna. Det var nämligen så att när han befann sig i Mössebergskyrkan hörde han Gud säga att i dessa lokaler ska han predika. Men eftersom att han var pastor i EFS Falköping var det inte helt klart för honom vad tilltalet handlade om.

– Då fattade jag ingenting, säger pastorn.

De enda personerna han berättade om tilltalet för var hans fru och hans själavårdare. Månaderna gick och längre fram under 2019 fick han reda på att Svenska kyrkan ska avveckla sina lokaler och där ingår Mössebergskyrkan. Men kyrkan ligger ute för 5 miljoner kronor på Hemnet, vilket är alldeles för dyrt. 

– Vi hade inga planer på att byta lokaler innan, utan det blev i samband med att kyrkorna skulle säljas, säger han.

Församlingen bestämde sig för att se om möjligheten att köpa kyrkan ändå skulle vara möjlig och det fördes dialog med Svenska kyrkan. Efter två provgudstjänster var det dags för församlingen att rösta om att köpa lokalen eller inte. Per-Erik Aronsson hade fortfarande inte sagt något om tilltalet han upplevt från Gud.

Alla visste inte heller om att försäljningspriset på kyrkan nu låg på en krona. Trots detta röstade 93 procent för att man skulle köpa kyrkan och så blev det. 

– Jag tänker att det här är från Gud därför att det har varit så många människor inblandade. Det är fler än mig som har fått profetiska tilltal, säger Per-Erik Aronsson.

– Många har bett för att det ska fortsätta vara en kyrka. Vi som församling hade inte kunnat åstadkomma detta själva.

Det är ett steg i tro för församlingen att anta sig förvaltandet eftersom att omkostnaderna höjs med 40 procent, men pastorn är förvissad om att Guds ledning kommer att fortsätta.

– Det handlar inte om byggnaden utan om människorna. Men det ger ändå en möjlighet att presentera evangeliet om Jesus Kristus och att människor får sina liv förvandlade. Grunden är att vi vill att människor ska få lära känna Gud, säger pastorn. 

Numera heter församlingen Mössebergskyrkan EFS Falköping.

Powered by Labrador CMS