Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Reparationen ev en tryckhållare i Ringhals 4 ger ännu större sårbarhet i det svenska elsystemet. Foto: Jonas Lindstedt/TT

Stopp för Ringhals-reaktor förlängs – ökad risk för elavbrott

Stoppet för reaktor Ringhals 4 till följd av en skadad tryckhållare förlängs ytterligare två månader, till 31 januari. Priserna för el i vinter lyfter från redan höga nivåer och experter ser ökad risk för omfattande elavbrott i vinter.

Nyheter · Publicerad 13:00, 15 sep 2022

Det förlängda stoppet för Ringhals 4 slår mot ett redan sårbart elsystem. Hela energimarknaden i Europa är inne i en djup kris och i vinter väntas effektbrister med risk för ransonering och bortkoppling av elanvändare till följd av strypta ryska flöden av naturgas.

– Importmöjligheten för oss är väldigt osäker jämfört med andra år, säger Pontus de Maré, driftschef på Svenska kraftnät, systemansvarig myndighet.

Konsekvenserna kan beskrivas i antalet timmar som Sverige antas behöva importera el i vinter. Enligt Svenska kraftnät ökar importbehovet från 36 till 149 timmar utan Ringhals 4 – om alla andra reaktorer är i drift.

Och går det inte att täcka upp effektbrister med import är steget till nedsläckning inte långt.

– Nästa verktyg är att koppla bort elen. Det är sannolikt att det blir i södra Sverige i så fall, säger de Maré.

Bortkopplingen bygger på en order som går ut till anvisade elföretag om att ta bort en viss mängd förbrukning. Prioriterad verksamhet, som sjukhus, kan då få tillgång till vad som kallas styrel.

Men besluten om bortkoppling kan behöva verkställas mycket snabbt och då kan det uppstå ”operativa utmaningar” lokalt och regionalt, enligt de Maré.

– Det ska kunna verkställas inom 15 minuter, så man kan inte räkna med att bortkopplingen blir med exakt precision, säger han.

Exakt vilka områden inom elområdet som drabbas av en bortkoppling avgörs regionalt och lokalt.

– Sedan kan man ju hoppas på att de här avbrotten inte blir långvariga. Det kanske blir under en topplasttimme, typiskt då på morgonen eller kvällen. Skulle det bli långvarigt kommer man göra en mer kontrollerad rotation kring var man kopplar bort förbrukning. Det är det mest troliga, säger de Maré.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00