Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Stöd för Eva och Noa lyftes fram under seminariedag

Genetiken bekräftar Bibelns skapelseberättelse. Det var ett av budskapen under fredagens webbinariedag om kreationism.

Studier tyder på att alla människor har en gemensam urmoder som levde för cirka 6 000 år sedan, vilket stämmer väl överens med Bibelns Eva, förklarade biologen Nathaniel Jeanson.

Nyheter · Publicerad 18:00, 2 mar 2022

Som Världen idag berättade förra veckan, anordnades dagen gemensamt av Skandinavisk teologisk högskola (STH) och Himlen TV7. Webbinarierna, som går att se i efterhand på STH:s Youtube-kanal, rörde sig inom områden så skilda som kosmologi, termodynamik, geologi, djuranatomi, antropologi, teologi, filosofi och genetik. 

Ett vetenskapsområde som sett en dramatisk framväxt av nya upptäckter under de senaste årtiondena är genetiken, och inom det området rörde sig hela tre av dagens webbinarium. 

Den amerikanske biologidoktorn Nathaniel Jeanson talade bland annat om hur genetisk forskning, som gjorts under de senaste tio åren, bekräftar både Bibelns datering av syndafloden och skapelsen. 

Populationsstudier av så kallat mitokondrie-DNA, som endast ärvs från mödernet, tyder nämligen på att alla i dag levande människor har en gemensam urmoder som levde för cirka 6 000 år sedan, vilket stämmer väl överens med Bibelns Eva. 

Studier av mutationshastigheten i den manliga Y-kromosomen, kombinerat med populationsstudier på män, tyder därtill på att alla i dag levande män har en gemensam manlig förfader som levde för cirka 4 500 år sedan, vilket stämmer överens med Bibelns Noa. 

Jeanson, som dessutom lyckats matcha det genetiskt baserade Y-kromosom-trädet med Bibelns släkttavlor över Noas söner och sonsöner, förklarade också att detta genetiska släktträd ger testbara förutsägelser, som i sin tur kan leda till nya upptäckter om mänsklighetens historia framöver. 

– Det här är den tysta revolution som är på gång inom vetenskapen, sade han. 

Den australiske geologiforskaren Tasman Walker talade i stället om att Bibelns berättelse kan förklara jordens geologiska grund.  

Han berättade att fossil används som bevis av både sekulära som skapelsetroende forskare, men att grupperna kommer till olika slutsatser när det gäller dateringen. Han menade vidare att de sekulära forskarnas utgångspunkter inte är mer än teoretiska antaganden. 

– Så vi har en blandning av bevis och trossatser, förklarade Walker. 

De sekulära forskarna talar om berggrund som skulle ha nötts fram under miljontals år. Utifrån Bibeln räknar de kreationistiska geologer som tror på en ung jord med fyra huvudsakliga tidsperioder. 

Först handlar det om en kort period med ett formande av en stor mängd berggrund i och med skapelsen cirka år 4 000 före Kristus. 

Därefter ser de en längre period med en mindre mängd nyformad berggrund fram till Noas dagar, cirka år 2 300 före Kristus, varpå översvämningen av jorden resulterar i ytterligare en kort period med mycket nyformad berggrund, följd av ytterligare en lång period med liten mängd nyformning.

Walker visade hur formandet av berömda geologiska formationer, som exempelvis Grand Canyon i USA, kan förklaras utifrån den kreationistiska modellen, men argumenterade för att de enda säkra utgångspunkterna vi har är skriftligt dokumenterade ögonvittnesskildringar. 

– Och det är det som Bibeln är, sade australiensaren. 

Mot slutet av dagen betonade flera talare vikten av att sprida informationen bland kristna.

– Vi behöver utbilda våra församlingsmedlemmar, sade den engelske professorn Andy McIntosh.

Kreationism

• Kreationister är ett samlingsbegrepp för gruppen som är skapelsetroende och som ser en tydlig gudomlig avsikt och verkan i skapelsen.

• Bland kreationister finns dock en stor variation i vilken utsträckning man tolkar den bibliska skapelseberättelsen som bokstavlig.

• Det finns kreationister som instämmer i mycket av den moderna vetenskapliga forskningen, exempelvis om en mycket gammal jord. Andra tror på en ung jord som ”bara” funnits i ett antal tusen år.

• Inom vissa kristna sammanhang finns också en utbredd acceptans av evolutionsteorin som man hävdar inte står i motsats till gudomligt skapande.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

Änglar – finns de verkligen?

Församlingen sjunger tillsammans: ”Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur... lördag 30/9 00:00

Sverige ska införa fängelser för ungdomar

Brott. Regeringen går vidare med att inrätta ungdomsfängelser. Kriminalvården får nu i uppdrag att påbörja... fredag 29/9 19:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10