Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Stämmer det att livet på jorden tog form under sex dagar? Det kommer att dryftas under en seminariedag på fredag. Foto: Pixabay

Biblisk skapelsesyn lyfts fram vid webbinariedag på STH

Vetenskapligt stöd för skapelsetro är temat för en digital seminariedag som arrangeras av Skandinavisk teologisk högskola (STH) och Himlen TV7 på fredag.

– Vi vill inspirera åhörarna genom att visa på Bibelns trovärdighet och ge goda argument för en bokstavlig bibeltolkning, säger professorn Ola Hössjer.

Nyheter · Publicerad 08:46, 25 feb 2022

Evenemanget är en del av en långsiktig plan som STH har där de i framtiden vill kunna erbjuda vidareutbildning för ämneslärare inom ramen för en pedagogisk fakultet.

De allra flesta av de elva talare som medverkar på fredagens webbinarium är forskare av doktorsgrad, och ska framöver skriva var sitt kapitel i en bok om kreationism, som ska ges ut av STH nästa år.

Precis som i den kommande boken ska de på webbinariet belysa den bibliska skapelseläran utifrån olika vetenskapliga perspektiv, såväl teologiskt och filosofiskt som naturvetenskapligt.

– Vi vill inspirera åhörarna genom att visa på Bibelns trovärdighet och ge goda argument för en bokstavlig bibeltolkning, säger Ola Hössjer, som är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet och ägnar sig åt kreationistisk forskning på fritiden.

Utöver att han organiserar webbinariet kommer han också själv att vara en av talarna, där han ska presentera filosfiska argument för att kreationism är vetenskap. Därtill kommer utländska forskare att ge föredrag inom fysik, geologi, biologi och genetik.

– Modern forskning pekar mer och mer i en kreationistisk riktning. Det här är teorier som kommit väldigt långt, men som är väldigt lite kända, speciellt i Sverige, förklarar Hössjer.

Deltagande i webbinariedagen är gratis, men kräver att man anmäler sig på nätet. Alla föreläsningar kommer att vara på engelska, men ha textning till svenska. Som avslutning av dagen hålls ett modererat samtal med de olika talarna tillsammans.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00