Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Starka reaktioner på skolans islamuppgift

Det är oklart om det är förenligt med rådande regler att i skolan som ett pedagogiskt grepp be elever bekänna sig till en tro. Skolverket har inte velat svara på Världen idags frågor efter det uppmärksammade fallet i Tierps kommun där en kristen nioåring i en övning på en religionskunskapslektion skriftligen fick bekänna sig till islam.

Nyheter · Publicerad 11:00, 11 mar 2020

Det var i lördagens tidning som Världen idag berättade om kritiken från en förälder efter att hennes dotter, som ett pedagogiskt grepp, fått i uppgift att gå in i rollen som muslim och skriftligen bekänna sig till islam.

Kommunen gick ut på sin webbplats och kallade det hela för fejk, debatten har sedan fått stor spridning.

På Världen idags Facebooksida tar vissa skolan i försvar.

”Om motsättningar ska minska och toleransen öka är det grundläggande att kunna leva sig in i andras verklighet. Man blir inte kristen av att läsa trosbekännelsen och man blir inte muslim av att skriva den här uppgiften”, skriver en person.

De flesta är dock kritiska och menar att man visat bristande respekt för barnets och familjens tro.

”Jag ser absolut ingen pedagogik i att elever under lektionstid skriftligen (eller muntligen) ska bekänna sig till någon tro”, skriver en person.

”För en kristen elev så är det kränkande behandling att även på låtsas skriva ’jag tillhör islam’”, menar en annan.

Världen idag har sökt Skolverket för att få besked om hur man ser på pedagogiska övningar där elever uppmanas träda in i rollen som exempelvis kristen eller muslim.

Via presstjänsten blir svaret att man inte kan uttala sig eftersom man inte har en heltäckande bild av vad som skett i undervisningen i det enskilda fallet.

Om skollagens krav uppfylls eller inte kan påverkas av kontexten, menar Skolverket vidare och påpekar att skollagen anger att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Om lagen har följts av skolan i Tierp kan avgöras av Skolinspektionen om de initierar en granskning, enligt myndighetens presstjänst.

Från Tierps kommuns sida vidhåller man att man agerat rätt.

Ni skriver på er hemsida att rapporteringen om hur elever som i en övning fick låtsas tillhöra islam är ”fake”. Varför påstår ni det när det de facto hänt?

– Låtsas är ditt ordval. Lektionsinnehållen att leva sig in i andra människors perspektiv, i det här fallet religiösa föreställningsvärldar, är inget vi förnekar. Det som är falskt är hur detta missuppfattats, tolkats och spridits som att skolan medvetet försök få någon att bekänna sig till en viss tro. Det stämmer inte. Att detta dessutom skulle skett genom tvång eller påtryckningar stämmer inte heller, menar Tierps kommun som svarat skriftligen på Världen idags frågor via Anders Badner, kommunikationsstrateg i kommunen.

Ni menar att lektionsupplägget varit genomtänkt och korrekt, samtidigt betonar Skolverket att man ska undvika trosbekännelse i undervisningen. Även om det nu skedde som en övning, ser ni någon anledning till självkritik?

– Tierps kommun delar inte uppfattningen att det är en trosbekännelse att i jag-form skriva eller berätta utifrån en annan människas perspektiv.

Lektions-innehållen att leva sig in i andra människors perspektiv, i det här fallet religiösa föreställningsvärldar, är inget vi förnekar.

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier