Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

SR sågas efter inslag om kyrkors äktenskapssyn

I en programserie i Sveriges Radio P4 Dalarna har ett antal frikyrkoförsamlingar beskrivits som ”homodiskriminerande”. Men pingstföreståndaren Daniel Alm har nu anmält lokalradiokanalen för bristande saklighet till Myndigheten för press, radio och tv. ”Är vi diskriminerande eller blir vi diskriminerade?” skriver han i ett Facebookinlägg.

Nyheter · Publicerad 13:18, 12 aug 2019

Mitt i semestertider och nyhetstorka har Sveriges Radio P4 Dalarna valt ut några frikyrkoförsamlingar och granskat deras syn på homosexualitet.

I programmen, som går under rubriken ”P4 Dalarna granskar”, har även kommunerna ställts mot väggen angående sina ekonomiska förhållanden till församlingarna. I ett av programmen tar man exempelvis upp Leksands kommuns hyresavtal med den lokala pingstförsamlingen.

Nu tar Daniel Alm församlingarna i försvar genom sin anmälan. I ett inlägg på Facebook utvecklar han varför han väljer att göra detta.

Ett av de argument som används av P4 för att framställa församlingar som diskriminerande, är att de inte viger samkönade par. Men Alm påpekar att lagen talar om vigselrätt, inte vigselplikt.

”Sådana påståenden går emot den svenska lagstiftningen. Äktenskapsbalken 4 Kapitel, 3 §, är tydlig med att den som har vigselrätt inte är skyldig att förrätta vigsel. Därmed är inslagen vilseledande genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas”, skriver han i sitt inlägg.

Daniel Alm anser att P4 Dalarna riskerar att hetsa emot församlingar och enskilda kristna genom sitt agerande. Dessutom finns det risk att kommunala beslut fattas av rädsla för att framstå som diskriminerande, menar han, och att det i så fall går emot såväl rådande lagstiftning som religionsfriheten och riskerar att diskriminera kristna.

Alm nämner att pingströrelsen under det senaste året har gjort en enkät för att arbeta med relationerna till människor med homosexuell läggning.

”Här finns absolut mycket att göra och jag anser att vi behöver vara ödmjuka, vår historia är inte vacker i alla avseenden här. Våra församlingar vill välkomna alla människor, men det ligger i sakens natur att varje form av organiserad gemenskap också kommer att ha övertygelser och värderingar som enskilda har att förhålla sig till och ibland kan uppfatta begränsande.”

Pingstföreståndaren tar också upp det professor Ulf Bjereld kommit fram till i sin statliga utredning om bidrag till trossamfunden (SOU 2018:18):

”De begränsningar som en person gör av sina fri- och rättigheter genom medvetna och frivilliga val, i syfte att följa religiösa påbud, kan dock som regel inte ligga till grund för en inskränkning av religionsfriheten”, och ”Att vägra statligt stöd till ett trossamfund med anledning av det sätt samfundet manifesterar sin tro bör som regel anses innebära en inskränkning av religionsfriheten.”

Världen idag har även ställt frågor till Sveriges Radio Dalarna, men kanalchefen Päivi Hjerp svarar att man inte kommenterar program som anmälts till Granskningsnämnden innan nämnden har avgjort ärendet.

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...