Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

”Spejarrapport” visar Sveriges andliga läge

Gott om ljuspunkter, men fortsatt stora utmaningar. Så låter det i den ”spejar-rapport” som kristna ledare i nätverket Hopp för Sverige nu tagit fram.

Här ger man en lägesbeskrivning av de ”frontlinjer” man ser i samhället och Jan Sturesson, ordförande i nätverket, menar att två saker är särskilt viktiga på vägen framåt för kristenheten: bön och enhet.

Nyheter · Publicerad 09:00, 27 nov 2020

2017 uppmärksammades det runt om i världen att 500 år passerat sedan reformationen. Samma år kraftsamlade kristna ledare i Sverige från flera olika sammanhang för att presentera en konkretiserad vision för en ny reformation.  

Boken Hopp för Sverige som gavs ut berör alltifrån församlingens inre liv till frågor om människovärde och globalism. Nu, tre år senare, har man tagit fram en rapport för att se vad som skett på de olika samhällsområdena, positivt och negativt.  

Anders Carlsson, till vardags på svenska UMU, menar att ett av syftena med rapporten är att göra just det som ligger i nätverkets namn – ge hopp.

– Vi tror att det är bra att göra genomlysningar och komma med lägesrapporter. Det är också svårt eftersom det är stora områden och en lång tidsperiod, men det är värdefullt att lyfta blicken.

Även om de listar både plus och minus menar han att tyngdpunkten ligger på att lyfta fram ljuspunkterna.

– Vi ser många goda tecken, ibland fokuserar vi lätt på allt det negativa som sker. Vi försöker vara balanserade och verklighetsanknutna, men det sker väldigt mycket positivt, säger Anders Carlsson.

Ett exempel på det är den allt öppnare diskussionen kring yttrandefrihet som rapportförfattarna tycker sig se. Ett annat är en mer nyanserad bild av globalism och nationers ansvar för sina medborgare, samt de internationella samarbetena som ökar.

– Vi vet att globalisering pågår och att det finns områden där vi måste samarbeta. Samtidigt finns det stora risker med överstatlighet. Vi kan se att med coronasituationen så har en parallell rörelse växt som betonar ansvaret som länder har för sina invånare. Internationalisering är ett viktigt ord framöver tror vi, då det fungerar utan överstatlighet.

Ytterligare ett tecken på ett uppvaknande är de starka reaktionerna när ett antal ledande socialdemokrater nyligen föreslog obligatorisk förskola från två år.

– Den här utvecklingen har belysts i kristen media men inte på så många andra ställen. Nu kom detta upp i ljuset och väldigt många reagerade och mobiliserade för att det inte ska bli verklighet.

Syftet med nätverkets arbete är att söka ett Guds ja i vajre fråga och inte minst att peka på konkret vad som sker och vara en guide för troende att se var tyngdpunkten för arbete och bön behöver ligga.

Jan Sturesson, som leder internationella kristna handelskammaren ICCC, är nätverkets ordförande och menar att den reformation som många kristna längtar efter kräver att kristenheten i kärlek lägger ner åsiktsskillnader och ödmjukt söker Gud tillsammans för landets bästa, säger han och påminner om Bibelns ord att ”söka den stads bästa” dit Gud fört er. 

– Vi behöver finna fridens och omvändelsens väg, det vill säga ödmjuka oss för att vara kvalificerade att delta i samtalet om de stora framtidsfrågorna. Det avgörande för Sverige är att människor vill ta ansvar för mer än sig själva och att vi som kristna tar ansvar i bön och i enhet tillsammans för vårt land. Psalm 14 säger: ”Finns det någon förståndig, någon som söker Gud?”

– Vi behöver fråga hur vi kan hjälpa till, inte vad vi kan få ut av det.

Enligt Sturesson präglas tråkigt nog vår tid av polarisering.

– Vi lever i ett mångfaldigt och pluralt samhälle, en öppen demokrati, vilket är fantastiskt. Då måste det gå att byta bilder och visioner i samhällskroppen utan antagonism. Och samtidigt måste vi tala sanning i kärlek med varandra och betona att människovärdet alltid är högre stående än en enskild människas åsikt.

– Jag tror att människor är trötta på pajkastning, inte minst när man från predikostolen talar om vem man skall rösta på. Det är inte sunt. Vi behöver prata värderingar och dess konsekvenser i stället. Vi möter svåra problem men det finns också stora möjligheter. Vår tids stora frågor har en genuin andlig klangbotten och måste då kunna härbärgera även denna dimension i samtalet, säger han. 

Hopp för Sverige-visionen sträcker sig i utgångsläget över en tolvårsperiod till 2029. Då är det 1 200 år sedan Ansgar landsteg i Birka som den förste kristne missionären i det som skulle bli Sverige.  

I nätverket ingår: Jan Sturesson (ICCC), Anders Carlsson (UMU), Paul Orlenius (Citykyrkan), Olof Edsinger (SEA), Per Ewert (Claphaminstitutet), Hans Weichbrodt (Oas-inspiratör), Patrik Sandberg (Sverigebönen), Bo Nyberg (Kristna friskolerådet), Torbjörn Erling (ICCC), Torbjörn Aronson, J. Gunnar Olsson (ICCC) och Claes-Göran Bergstrand samt Ruben Agnarsson och Stefan Swärd (Heart of Evangelism).

Här är de sfärer som Hopp för Sverige fokuserar på:

Arbetsliv och företag.

Människans värde och värdighet – till exempel abort, dödshjälp, äldres situation.

De grundläggande friheterna – bland annat yttrandefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och barns rätt till andlighet.

Relationer, identitet och sexualitet – med fokus på trafficking, porr, könsbyten, hbtq-rörelsen och genusideologin.

Mötet med andra religioner.

En global värld.

Migration och integration.

Utbildning och nästa generation – fokus bland annat på konfessionella friskolor, ungas mående och kyrkornas arbete med barn.

Skapelse och miljö.

Rättssamhället.

Sveriges relation till Israel och det judiska folket.

Församlingens reformation och mobilisering.

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier