Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Socialstyrelsens tvärvändning om transvård väcker glädje

Socialstyrelsen har ändrat sina rekommendationer när det gäller hormonbehandling av minderåriga transpersoner och manar nu till försiktighet.

– Det är väldigt glädjande att se att Socialstyrelsen har svängt 180 grader och att budskapet har nått fram, säger Mikael Oscarsson (KD).

Nyheter · Publicerad 10:00, 2 mar 2022

I lördags rapporterade Världen idag om Socialstyrelsens ändrade inställning till vården av unga med könsdysfori. De nya rekommendationerna innebär att ”könsbekräftande” hormonbehandling av barn under 18 år bara bör ges inom ramen för forskning.

Generellt uppmanar Socialstyrelsen till försiktighet.

Kunskapsläget är för dåligt, både när det gäller risken för att skadas, hur den kraftiga ökningen av könsdysfori ska förstås och det faktum att många som söker hjälp inom transvården även har flera andra diagnoser, som ångest, depression, adhd och autism, medger Thomas Lindén, avdelningschef på myndigheten, för TT.

– Man måste utreda patienten brett för att se om det dåliga måendet beror på en könsdysfori eller om det beror på något annat, säger han.

Mikael Oscarsson (KD) varnade tidigt för utvecklingen inom transvården, efter att ha sett Uppdrag gransknings program ”Tranståget och tonårsflickorna” för tre år sedan.

Programmen skildrade fall av allvarliga biverkningar och vårdskador, exempelvis barn som stannat i växten, drabbats av benskörhet och flickor som ångrat behandlingen men redan utvecklat oåterkallelig basröst.

– Det väckte mig och många andra över den enorma ökningen av unga som fick diagnosen könsdysfori och den växande andel som sedan ångrade sig, säger Oscarsson till Världen idag.

Han påpekar det faktum att regeringen inför valet 2018 gick ut och krävde en lagändring, så att barn från 15 år skulle kunna utföra könsbyte utan föräldrarnas vetskap.

– Jag fann inget som helst medicinskt stöd för detta.

Sedan dess har Mikael Oscarsson arrangerat ett antal seminarier och riksdagsdebatter i frågan och säger att han mötts av oförståelse.

– Det är väldigt glädjande att se att Socialstyrelsen har svängt 180 grader och att budskapet har nått fram. De nya riktlinjerna klarlägger att riskerna är så stora att man avråder från behandling, säger han.

– Det är skrämmande att man har kunnat utföra denna experimentella vård av barn, som i många fall gör dem sterila för livet. I Sverige borde det vara en självklarhet att all vård ska bygga på beprövad erfarenhet, tillägger han.

Psykiatern och debattören David Eberhard, som också varit kritisk till utvecklingen, säger till Världen idag att han hoppas Socialstyrelsen kan dra lärdom och i fortsättningen företräda vetenskapen i stället för att dras med av ideologiska lobbygrupper.

– Det är ju skönt att de har nyktrat till, men kunskapsläget var inte bättre när de hade den andra uppfattningen, konstaterar han.

Det är ju skönt att de har nyktrat till, men kunskapsläget var inte bättre när de hade den andra uppfattningen.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00