Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR Foto: Arne Hyckenberg

SKR-ledare ledsen efter kritik från Sveriges judar

Judiska centralrådets oro för antisemitism inom det ekumeniska följeslagarprogrammet är ”ett allvarligt påstående som gör mig djupt ledsen”. Det skriver Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR, efter att ha tagit del av kritik mot programmet.

Nyheter · Publicerad 11:30, 4 apr 2019

SKR administrerar det ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och de palestinska områdena, och Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig riktade sig därför i ett öppet brev till Karin Wiborn förra veckan.

I brevet hänvisar han till personer som deltagit i programmet och som upplevt en bristande opartiskhet i verksamheten. Bland annat, skriver Aron Verständig, får följeslagarna under sin tid i området inte möta andra israeler än de som är kritiska till staten Israel.

I den kommentar som Karin Wiborg lagt ut på SKR:s hemsida ifrågasätter hon att det skulle finnas antisemitiska inslag i följeslagarprogrammet.

”Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd och Ekumeniska följeslagarprogrammet tar starkt avstånd från antisemitism. Vi behöver därför förstå vilka uppgifter Judiska centralrådet fått del av och som är grunden för den oron”, skriver hon, och påpekar att alla följeslagare får utbildning om antisemitism inför sin utresa.

Karin Wiborn berättar också att hon haft ett samtal med Aron Verständig om brevet, och att kontakten kommer att fortsätta.

Hon lyfter fram som något positivt att Judiska centralrådet i sitt brev förklarat sig villigt att finnas med i ”fortsatt diskussion kring utformningen av följeslagarprogrammet”.

”Judiska centralrådet har en stor kompetens om utsatthet i olika situationer. Här kan de stödja oss med kunskap och tips och vara till stöd i den ständigt välbehövliga självkritiken och reflektionen kring utformningen av Ekumeniska följeslagarprogrammet,” avslutar Karin Wiborn.

Aron Verständig uttrycker till Världen idag glädje över att SKR tagit till sig av kritiken och han ser fram emot att i närtid träffa SKR för samtal.

Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd och Ekumeniska följeslagarprogrammet tar starkt avstånd från antisemitism.

Hela familjer kan lösa samhällsproblemen

Ledare Familjen är en grundsten i både samhället och den kristna församlingen. Stabila och väl fungerande familjer leder till såväl stabila och väl...

Rusning till världens största klippa inför klättringsförbud

Utsikten uppifrån Australiens nationalklenod Uluru (Ayers Rock) kan förbli en hägring för den som inte skyndar sig – i slutet av oktober förbjuds...