Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Skolor ändrar namn på qigongövningarna

Ansvariga i Katrineholms kommun säger sig inte se någon koppling mellan qigong och religion, men byter namn på avslappningsövningarna efter Världen idags artikel. Kristna läraren Gunilla Svensson är dock bekymrad över att skolor, till synes aningslöst, använder sig av en sådan metod.

Nyheter · Publicerad 10:00, 18 nov 2021

– Qigong har sitt ursprung i taoismen, det har inte i en svensk skola att göra, säger Gunilla Svensson, som föreläser i kyrkor om nyandlighet, till Världen idag.

Det var under förra veckan som Världen idag skrev om att Valla och Sköldinge skolor i Katrineholms kommun infört qigong i början av skoldagen. Upprinnelsen var att en instruktör inom qigong kontaktade kommunen och erbjöd skolan denna metod, en idé som skolans företrädare tyckte lät bra då man såg behov av ”avslappningsövningar” för eleverna. Även Region Sörmland godkände projektet, uppger Katrineholms kommun till Världen idag.

Gunilla Svensson är kritisk och menar att skolan har ett stort ansvar att ta reda på fakta om de metoder som man släpper in i klassrummet.

– Att man inte ens tagit reda på vad qigong står för, det tycker jag är oroväckande, menar hon.

En skola med kommunal huvudman ska, enligt gällande bestämmelser, bedrivas icke-konfessionellt. Gunilla Svensson menar att detta rimmar illa med att använda sig av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet.

– Kristen tro, som är ett kulturarv, ifrågasätts, påpekar hon.

Världen idag har ställt några frågor till Katrineholms kommun, som ansvariga i kommunen besvarat via mejl.

Qigong i skolan, gäller detta alla barn från och med förskoleklass?

– Alla barn, ungefär 290 elever, fick frågan om de ville delta. Några barn valde att avstå övningen.

Qigong är ju en praktik med djupa religiösa och andliga rötter, hur rimmar utövande av det med att konfessionella inslag inte är tillåtet i skolverksamhet?

– Syftet med projektet är att skapa en lugn atmosfär i skolan och hjälpa eleverna till fokus, vilket ska utmynna i välmående elever samt förbättrade skolprestationer. För att undvika fortsatt missförstånd kallar vi det numera för avslappningsövning samt har tagit bort uttryck som kan härledas till qigong.

På vilka sätt har föräldrar och barn informerats?

– Vi har kommunicerat detta projekt med vårdnadshavare och elever i god tid innan starten.

Enligt skolans företrädare ska projektet med qigongövningarna pågå fram till jullovet.

Att man inte ens tagit reda på vad qigong står för, det tycker jag är oroväckande

Detta är qigong

• Qigong är en österländsk andlig praktik som bygger på uppfattningen att det finns en livsenergi (qi) i allt levande.

• Övningarna syftar till att ”stimulera energiflöden” i kroppen och lösa blockeringar i ”meridianerna” som enligt religiös tro är ett system med kanaler under huden där ”qi” påstås flöda.

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10