Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Sea: Momsbefria kyrkor under coronakrisen

Regeringens beröm till kyrkorna och trossamfunden borde omsättas i praktiska förslag. Det menar Svenska evangeliska alliansen (Sea) som föreslår ett momsmoratorium för samfunden under 2020 och 2021.

Nyheter · Publicerad 06:00, 7 apr 2020

– Det skulle underlätta de inköp som görs för att hjälpa människor med behov under coronaepidemin, säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Sea, i ett pressmeddelande.

Den tidsbegränsade nedsättning av arbetsgivaravgiften som regeringen lagt fram borde också kunna gälla församlingar där det regelbundna givandet nu minskar dramatiskt, fortsätter han.

– Man kan även införa generösare villkor för avdragsgilla gåvor som skulle möjliggöra för församlingar att hjälpa mer.

Runt om i landet gör nu samfunden och församlingarna stora insatser för att hjälpa människor.

”Man samordnar matinköp till riskgrupper, sprider information till dem som inte har svenska som första språk, erbjuder samtal med jourhavande präst – parallellt med allt annat arbete man redan utför genom soppkök, härbärgen och andra mötesplatser”, påpekar Sea.

Den största delen av de kristna församlingarnas arbete finansieras av kollektinsamlingar på de gudstjänster som nu tvingats ställas in som följd av de nya restriktionerna kring sammankomster, konstaterar Rudenstrand.

Sea vill att möjligheten till kortidspermittering med statligt stöd ska omfatta även ideella organisationer som exempelvis driver second hand-butiker eller har konferensverksamhet med anställd personal. Inte sällan har dessa lönebidrag och kan tillhöra en särskilt utsatt grupp.

– Då regeringen nu lanserar åtgärder för att stötta upp näringslivet, kulturen och tjänstesektorn, behövs det även en konkretion vad gäller de fina orden om kyrkornas och trossamfundens betydelse under coronakrisen, säger Rudenstrand.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

Änglar – finns de verkligen?

Församlingen sjunger tillsammans: ”Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur... lördag 30/9 00:00

Sverige ska införa fängelser för ungdomar

Brott. Regeringen går vidare med att inrätta ungdomsfängelser. Kriminalvården får nu i uppdrag att påbörja... fredag 29/9 19:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10