Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Sea: Momsbefria kyrkor under coronakrisen

Regeringens beröm till kyrkorna och trossamfunden borde omsättas i praktiska förslag. Det menar Svenska evangeliska alliansen (Sea) som föreslår ett momsmoratorium för samfunden under 2020 och 2021.

Nyheter · Publicerad 06:00, 7 apr 2020

– Det skulle underlätta de inköp som görs för att hjälpa människor med behov under coronaepidemin, säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Sea, i ett pressmeddelande.

Den tidsbegränsade nedsättning av arbetsgivaravgiften som regeringen lagt fram borde också kunna gälla församlingar där det regelbundna givandet nu minskar dramatiskt, fortsätter han.

– Man kan även införa generösare villkor för avdragsgilla gåvor som skulle möjliggöra för församlingar att hjälpa mer.

Runt om i landet gör nu samfunden och församlingarna stora insatser för att hjälpa människor.

”Man samordnar matinköp till riskgrupper, sprider information till dem som inte har svenska som första språk, erbjuder samtal med jourhavande präst – parallellt med allt annat arbete man redan utför genom soppkök, härbärgen och andra mötesplatser”, påpekar Sea.

Den största delen av de kristna församlingarnas arbete finansieras av kollektinsamlingar på de gudstjänster som nu tvingats ställas in som följd av de nya restriktionerna kring sammankomster, konstaterar Rudenstrand.

Sea vill att möjligheten till kortidspermittering med statligt stöd ska omfatta även ideella organisationer som exempelvis driver second hand-butiker eller har konferensverksamhet med anställd personal. Inte sällan har dessa lönebidrag och kan tillhöra en särskilt utsatt grupp.

– Då regeringen nu lanserar åtgärder för att stötta upp näringslivet, kulturen och tjänstesektorn, behövs det även en konkretion vad gäller de fina orden om kyrkornas och trossamfundens betydelse under coronakrisen, säger Rudenstrand.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00