Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Sea: Momsbefria kyrkor under coronakrisen

Regeringens beröm till kyrkorna och trossamfunden borde omsättas i praktiska förslag. Det menar Svenska evangeliska alliansen (Sea) som föreslår ett momsmoratorium för samfunden under 2020 och 2021.

Nyheter · Publicerad 06:00, 7 apr 2020

– Det skulle underlätta de inköp som görs för att hjälpa människor med behov under coronaepidemin, säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Sea, i ett pressmeddelande.

Den tidsbegränsade nedsättning av arbetsgivaravgiften som regeringen lagt fram borde också kunna gälla församlingar där det regelbundna givandet nu minskar dramatiskt, fortsätter han.

– Man kan även införa generösare villkor för avdragsgilla gåvor som skulle möjliggöra för församlingar att hjälpa mer.

Runt om i landet gör nu samfunden och församlingarna stora insatser för att hjälpa människor.

”Man samordnar matinköp till riskgrupper, sprider information till dem som inte har svenska som första språk, erbjuder samtal med jourhavande präst – parallellt med allt annat arbete man redan utför genom soppkök, härbärgen och andra mötesplatser”, påpekar Sea.

Den största delen av de kristna församlingarnas arbete finansieras av kollektinsamlingar på de gudstjänster som nu tvingats ställas in som följd av de nya restriktionerna kring sammankomster, konstaterar Rudenstrand.

Sea vill att möjligheten till kortidspermittering med statligt stöd ska omfatta även ideella organisationer som exempelvis driver second hand-butiker eller har konferensverksamhet med anställd personal. Inte sällan har dessa lönebidrag och kan tillhöra en särskilt utsatt grupp.

– Då regeringen nu lanserar åtgärder för att stötta upp näringslivet, kulturen och tjänstesektorn, behövs det även en konkretion vad gäller de fina orden om kyrkornas och trossamfundens betydelse under coronakrisen, säger Rudenstrand.

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier