Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Lukasevangeliet 14:11

Världen idag

Daniel Dalemo är pastor och föreståndare för Saronkyrkan i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Sarons ledning vill bejaka samkönade äktenskap

Ledningen för Saronkyrkan i Göteborg föreslår att EFK-församlingen framöver bejakar ”människor som lever i samkönade äktenskap”. Av respekt för dem med en traditionell äktenskapssyn ska pastorerna dock inte viga samkönade par.

EFK-ledningen kritiserar inte förslaget.

Nyheter · Publicerad 15:51, 25 apr 2022

Det väckte stor uppmärksamhet inom svensk kristenhet när Saronkyrkan 2009 öppnade medlemskap för personer som lever i homosexuella relationer.

Nu går man före i den pågående samtalsprocessen om samkönade äktenskap inom Evangeliska frikyrkan.

Av ett dokument på kyrkans hemsida framgår att församlingsledningen presenterade sitt förslag den 23 mars. Här framgår det att ledningen ser olika på frågan, som har ”olika stark laddning”.

I syfte att hålla ihop församingen önskar församlingsledningen ”bejaka människor som lever i samkönade äktenskap, men behålla vigselpraktiken att församlingens pastorer endast viger man och kvinna”.

Man jämför med att det inom församlingen finns två olika dopsyner, ”en där enbart troendedop ingår och en där både troendedop och barndop ingår”.

”Vi likställer samkönade äktenskap med heterosexuella äktenskap av respekt för dem som har en äktenskapssyn som inkluderar både heterosexuella och samkönade relationer. Vi viger inte samkönade relationer av respekt för dem som har en äktenskapssyn som endast inkluderar heterosexuella relationer”, skriver ledningen.

Därefter yrkar man på en ändring av punkten vigsel i församlingsordningen ”Ett folk på väg”. Bland annat skulle kopplingen mellan skapelsen och äktenskapet ändras, så att man inte längre hänvisar till att Gud skapade människan ”till man och kvinna”.

”Äktenskapet har sin grund i skapelsen. Gud skapar människan till man och kvinna. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens ram är den livslånga troheten”, står det nu.

I förslaget till ny skrivelse nämns varken man och kvinna, eller sexualiteten:

”Äktenskapet har sin grund i skapelsen. [...] Guds utgivande kärlek är en förebild för äktenskapet och dess samliv, vars ram är den livslånga troheten”, står det.

Vidare byter man ut orden ”mannen, kvinnan och barnen” mot ”enskilda människor, familjer” i meningen som argumenterar för äkenskapet som samlevnadsform:

”Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad, i övertygelsen att det är en styrka för enskilda människor, familjer liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund.”

”Vi respekterar att det bland oss finns olika syn på samkönade äktenskap. Som församling bejakar vi människor som lever i samkönade äktenskap. Församlingens pastorer förrättar vigsel mellan man och kvinna”, lyder det nya förslaget avslutningsvis.

För att ändra i församlingsordningen krävs att förslaget antas av minst två tredjedelar av de röstande vid årsmötet i mars 2023.

Till tidningen Dagen säger Linalie Newman, ledare för Evangeliska frikyrkan, att hon inte tycker Saronkyrkan går emot vigselordningen inom EFK så länge man behåller sin praxis att bara viga man och kvinna.

Världen idag har sökt föreståndaren i Saronkyrkan.

Väckelserörelsens kulturkritik var inte helt obefogad

Ledare Äldre tiders väckelserörelse har kritiserats för sin förmenta moralpanik. Det tidiga 1900-talets... onsdag 5/10 00:10

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga... onsdag 5/10 00:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Långsamma mirakler gör något inom oss

Vardagskrönika Efter avslutad bön kommer tystnaden, och så skrämmande tyst det kan vara. Man har sagt sitt ”amen”,... onsdag 5/10 00:00

Integritet – ett adelsmärke för en kristen företagare

Arbetslivskrönika Jag frågade mina första kull elever i Myanmar vad som hade gjort mest intryck på dem efter de gått... onsdag 5/10 00:00

M, KD, SD och L: Nej till höghastighetståg

Politik. M, KD, SD och L har enats om att säga nej till höghastighetsjärnväg, rapporterar Sveriges Radio... onsdag 5/10 07:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier