Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Daniel Dalemo är pastor och föreståndare för Saronkyrkan i Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Sarons ledning vill bejaka samkönade äktenskap

Ledningen för Saronkyrkan i Göteborg föreslår att EFK-församlingen framöver bejakar ”människor som lever i samkönade äktenskap”. Av respekt för dem med en traditionell äktenskapssyn ska pastorerna dock inte viga samkönade par.

EFK-ledningen kritiserar inte förslaget.

Nyheter · Publicerad 15:51, 25 apr 2022

Det väckte stor uppmärksamhet inom svensk kristenhet när Saronkyrkan 2009 öppnade medlemskap för personer som lever i homosexuella relationer.

Nu går man före i den pågående samtalsprocessen om samkönade äktenskap inom Evangeliska frikyrkan.

Av ett dokument på kyrkans hemsida framgår att församlingsledningen presenterade sitt förslag den 23 mars. Här framgår det att ledningen ser olika på frågan, som har ”olika stark laddning”.

I syfte att hålla ihop församingen önskar församlingsledningen ”bejaka människor som lever i samkönade äktenskap, men behålla vigselpraktiken att församlingens pastorer endast viger man och kvinna”.

Man jämför med att det inom församlingen finns två olika dopsyner, ”en där enbart troendedop ingår och en där både troendedop och barndop ingår”.

”Vi likställer samkönade äktenskap med heterosexuella äktenskap av respekt för dem som har en äktenskapssyn som inkluderar både heterosexuella och samkönade relationer. Vi viger inte samkönade relationer av respekt för dem som har en äktenskapssyn som endast inkluderar heterosexuella relationer”, skriver ledningen.

Därefter yrkar man på en ändring av punkten vigsel i församlingsordningen ”Ett folk på väg”. Bland annat skulle kopplingen mellan skapelsen och äktenskapet ändras, så att man inte längre hänvisar till att Gud skapade människan ”till man och kvinna”.

”Äktenskapet har sin grund i skapelsen. Gud skapar människan till man och kvinna. Guds utgivande kärlek är en förebild för det äktenskapliga samlivet. Sexualitetens ram är den livslånga troheten”, står det nu.

I förslaget till ny skrivelse nämns varken man och kvinna, eller sexualiteten:

”Äktenskapet har sin grund i skapelsen. [...] Guds utgivande kärlek är en förebild för äktenskapet och dess samliv, vars ram är den livslånga troheten”, står det.

Vidare byter man ut orden ”mannen, kvinnan och barnen” mot ”enskilda människor, familjer” i meningen som argumenterar för äkenskapet som samlevnadsform:

”Vi uppmuntrar till äktenskapet som en form för samlevnad, i övertygelsen att det är en styrka för enskilda människor, familjer liksom för samhället i dess helhet, att ett förhållande gestaltas som ett offentligt förbund.”

”Vi respekterar att det bland oss finns olika syn på samkönade äktenskap. Som församling bejakar vi människor som lever i samkönade äktenskap. Församlingens pastorer förrättar vigsel mellan man och kvinna”, lyder det nya förslaget avslutningsvis.

För att ändra i församlingsordningen krävs att förslaget antas av minst två tredjedelar av de röstande vid årsmötet i mars 2023.

Till tidningen Dagen säger Linalie Newman, ledare för Evangeliska frikyrkan, att hon inte tycker Saronkyrkan går emot vigselordningen inom EFK så länge man behåller sin praxis att bara viga man och kvinna.

Världen idag har sökt föreståndaren i Saronkyrkan.

Kriminella har arbetat som coacher till gängavhoppare

Gängkriminalitet. SVT:s Uppdrag granskning (UG) avslöjade nyligen flera fall där aktiva kriminella arbetat hos... onsdag 1/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Dolly Parton släpper ny låt: ”Gud gav mig den i en dröm”

Musik. I en dröm upplevde den kristna artisten Dolly Parton att hon mötte Gud, som var bekymrad över det... onsdag 1/2 18:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00