Nyheter

Saronkyrkan öppnar för att bejaka samkönade äktenskap

EFK-församlingen Saronkyrkans ledning uppges förespråka att församlingen framöver ska ha två olika syner på äktenskapet. Foto: Wikipedia
EFK-församlingen Saronkyrkans ledning uppges förespråka att församlingen framöver ska ha två olika syner på äktenskapet. Foto: Wikipedia
Daniel Dalemo, pastor och föreståndare i Saronkyrkan, Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT
Daniel Dalemo, pastor och föreståndare i Saronkyrkan, Göteborg. Foto: Adam Ihse/TT

Under söndagen avslutade Saronkyrkan i Göteborg en webbenkät bland medlemmar om församlingsledningens förslag att införa en dubbel äktenskapssyn där även samkönade vigslar bejakas.

Publicerad Uppdaterad

I våras berättade Världen idag om Saronkyrkans förslag att bejaka ”människor som lever i samkönade äktenskap” men att man även i fortsättningen enbart skulle viga kvinna och man. Det senare är en hållning som stämmer överens med EFK:s (Evangeliska frikyrkan) äktenskapssyn. Enligt ett mejl som för ett tag sedan gick ut till församlingsmedlemmarna har Saronkyrkans ledning ytterligare reviderat detta förslag och landat i en övertygelse om att två olika äktenskapssyner bör inrymmas inom den framtida församlingsgemenskapen.

Inom församlingens ledning uppges det dock råda olika uppfattningar i frågan. I mejlet framhåller ledningen sin övertygelse om att enhet även när man inte är eniga, är en biblisk princip. Medlemmarna har under en veckas tid fram till i söndags, fått inkomma med sina synpunkter i frågan via en webbenkät. Samtalet är sedan tänkt att leda fram till en omröstning i frågan.

Världen idag har under måndagsförmiddagen varit i kontakt med Saronkyrkans pastor och föreståndare Daniel Dalemo som säger att han vill besvara våra frågor vid ett senare tillfälle.

Saronkyrkans öppning att bejaka två syner på äktenskapet möter kritik från kristna.

”I sitt email menar man att en biblisk och en obiblisk äktenskapssyn måste samexistera i församlingen ’för att hålla ihop församlingen’. Om det inte är Guds Ord som är utslagsgivande är det väl inte heller Hans församling längre?”, skriver Per-Arne Imsen, pastor i Agape Göteborg, i en kommentar på Facebook.

Immanuelskyrkan i Örebro är en annan EFK-församling som redan i dag bejakar samkönade relationer. Inom EFK pågår, som Världen idag berättat om, en process angående hur samfundet ska förhålla sig i den här frågan.

Globalt sett har den kristna kyrkan genom historien förkunnat att Bibeln ser på äktenskapet som ett förbund mellan en kvinna och en man. I maj pratade Världen idag med flera EFK-pastorer som uttryckte oro för att den pågående processen i samfundet ska leda till att man överger Bibelns syn på äktenskapet.

– En klassisk kristen hållning är tydlig bibelundervisning kombinerad med en stor barmhärtighet gentemot människor som kämpar med sin identitet och sexualitet, sade mångårige Örebropastorn Bo Wettéus då.

Powered by Labrador CMS