Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

Tre svenska IS-kvinnor och deras sex barn som utvisats från Syrien landade i måndags på Arlanda. Foto: Fredrik Persson/TT

Säpo: Många IS-återvändare är tillbaka i extremistmiljöer

Cirka 150 svenska IS-anhängare har hittills återvänt till Sverige, och inom kort kan fler komma tillbaka. Enligt Säpo har många av dem återgått till radikala kretsar.

Men en samlad nationell bild saknas – och något program för att ta hand om IS-återvändarna finns egentligen inte.

Nyheter · Publicerad 11:00, 14 sep 2021

Under många år stod Säkerhetspolisen (Säpo) i princip ensamma om att möta IS-återvändarna.

– Det vi har sett är att många av dem som återvänt finns kvar i miljöerna och har samma umgänge som tidigare, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.

Enligt Ahn-Za Hagström finns det dock inget som tyder på att personerna har avsikter att begå brott inom ramen för den brottslighet som omfattas av Säpos uppdrag.

Vilken koll har ni på dem?

– Vårt perspektiv handlar dels om vilket hot de utgör, men också om hur de, när de återvänder, tas emot, vilken syn man har på dem och vilken förmåga de har att inspirera andra. Det här är personer som fattat beslutet att resa av olika skäl och det beslutet fattades i en kontext som eventuellt finns kvar.

Även studier i andra länder har visat att många IS-anhängare återvänder till extremistmiljöer. I en tysk studie gällde det nästan 50 procent av återvändarna, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

Men trots att Sverige haft så många IS-resenärer saknas en samlad bild av hur det gått för dem efter hemkomst.

– Det är väldigt många som återvänt som vi vet väldigt lite om. Jag har saknat det under lång tid att vi vet så lite om vad de gör, säger Peder Hyllengren, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

Magnus Ranstorp anser att det är hög tid att regeringen låter presentera en övergripande nationell redogörelse om situationen för IS-återvändarna.

– Det här är personer som anslutit till en av världens grymmaste terrororganisationer. Då vill man veta: hur många är tillbaka, vad gör de, hur många har återfallit i brottslighet, hur många har lämnat, hur många har uppsökt hjälp själva, hur många är tillbaka i de radikala miljöerna.

– I dag påstår myndigheter att mottagandet fungerar – men vad ligger bakom de påståendena och hur ser den verkliga bilden ut? säger Ranstorp.

Enligt polisen pågår för närvarande omkring 30–40 utredningar om krigsbrott kopplade till IS-resenärer. Men flera utredningar har också lagts ned i brist på bevis.

Även Bettan Byvald, socialarbetare i Göteborg med lång erfarenhet av att hantera IS-återvändare, är kritisk till att det inte finns någon samlad bild av hur det gått för gruppen.

– Varför är det ingen som följer upp det här arbetet? Det skulle behövas. Vilka erfarenheter man haft, vilka insatser man gjort, vad som fungerat, säger hon.

Hon konstaterar att Sverige i dag saknar ett strukturerat ”program” för att ta hand om vuxna återvändare. Misstänkta brott utreds av Säpo och polis, och finns barn med i bilden kopplas socialtjänsten in. Men för vuxna återvändare bygger i princip alla insatser på frivillighet.

Det nationella avhopparprogram, som regeringen aviserat, har inte blivit verklighet ännu.

Ett problem är också att de kvinnor som nu utvisas till Sverige sannolikt är mer radikaliserade än de IS-anhängare som tidigare kommit tillbaka självmant, enligt Marco Nilsson, expert på islamistisk radikalisering vid högskolan i Jönköping.

– De flesta av de som självmant återvänt har gjort det för att de ville lämna Syrien och IS. Men blir man utvisad finns en större risk att man utgör ett hot, säger han.

Om personer inte är avradikaliserade kan de bli ett bidrag till lokala islamistiska miljöer.

– Risken är stor att man fortsätter att isolera sig från resten av samhället i Sverige. Då ökar risken att man umgås med personer som antingen varit i Syrien tidigare eller som stöttat IS och då förstärks idéerna igen. Kvinnorna för vidare idéer om jihad till sina barn, vänner och nära, vilket i längden är farligt, säger han.

Det här är personer som anslutit till en av världens grymmaste terrororganisationer. Då vill man veta: hur många är tillbaka, vad gör de, hur många har återfallit i brottslighet ...

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier