Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Sånger av ateister föreslås få plats i den nya psalmboken

Svenska kyrkan har fått in fler än 9 000 förslag på nya bidrag till psalmboken. Bland förslagen finns låtar av profana artister som Björn Ulvaeus, Eva Dahlgren och Laleh.

– Jag är övertygad om att det stora flertalet av de som skickat in sina bidrag är medvetna om att en psalm ska lyfta fram Svenska kyrkans tro, säger projektledaren Ann-Katrin Bosbach till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 18:00, 17 jan 2023

Svenska kyrkan har, som Världen idag tidigare berättat, påbörjat arbetet med att revidera den befintliga psalmboken. I ambitionen att finna dessa nya psalmer har allmänheten inbjudits att skicka in förslag till en digital brevlåda som varit öppen under drygt ett år.

När brevlådan, i samband med nyårshelgen, stängdes kunde 9 485 psalmförslag räknas in.

– Vi hade hoppats komma upp i 3 000 förslag, så det här överträffar alla förväntningar, säger hon.

Av förslagen ska 300 psalmer väljas ut för att till sist skalas ner till ett antal nya bidrag i psalmboken. Exakt hur många det blir är för tidigt att säga, uppger Ann-Katrin Bosbach, projektledare för arbetet med att förnya psalmboken.

Bland förslagen som kommit in återfinns låtar av välkända artister som Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Eva Dahlgren, Marie Fredriksson, Laleh och Ulf Lundell.

– Många av de här sångerna har ett innehåll som fungerar väl i kyrkans sammanhang, de lyfter frågor om tro, tvivel och mening på ett äkta sätt, säger Ann-Katrin Bosbach.

Världen idag har tidigare berättat om att Björn Ulvaeus är ateist och humanist. Eva Dahlgren har i en intervju med Aftonbladet tydligt proklamerat att hon inte bär på en gudstro.

Är det en psalmegenskap att en text berättar det kristna budskapet?

– Precis, det är ett av de viktiga kriterier som gör en psalm till just en psalm, alltså att kyrkans tro får en gestaltning i texten. Det kan då vara en eller flera av de tre trosartiklarna som lyfts fram, alltså Gud som skapare, frälsare och livgivare genom Anden, svarar Ann-Katrin Bosbach i ett mejl till Världen idag.

Förutom att ta fram nya psalmer innefattar projektet även revidering av den befintliga psalmboken som kom 1986, exempelvis översyn av teologiskt innehåll. Det arbetet har ännu inte startat. Det dröjer minst tio år, sannolikt längre än så innan en förnyad och reviderad psalmbok beräknas kunna tas i bruk, uppger Svenska kyrkan.

Regeringen ger uppdrag om ny svensk folkräkning

Samhälle. För första gången på flera decennier ska en ny svensk folkräkning genomföras. – Vi har tappat... fredag 31/3 18:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00