Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Sandberg om 15 år som ledare i Sverigebönen – tackar Gud

I närmare 15 år har Patrik Sandberg lett bönenätverket Sverigebönen. Nu upplever han att det är dags att gå vidare in i nya uppgifter. I det ingår att föra bönefacklan vidare till den unga generationen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 13 nov 2022

Denna tidiga något grådisiga söndagsmorgon vilar lugnet över Drottninggatan, som om bara någon timme kommer att myllra av liv. Där på ett café hade Världen idag stämt möte med böneledaren Patrik Sandberg, som hälsar vänligt och glatt leende. Vi slår oss ner med vårt fika i ett avskilt hörn av caféet.

Ämnet för vårt samtal är självklart: förra veckans besked att Sandberg nu slutar som inspiratör för Sverigebönen efter 15 år i rollen. Han tänker tillbaka och minns 15 spännande och oerhört viktiga år sedan nationaldagsbönen utlystes första gången när 6 juni blev helgdag 2005.

– Visionen har sedan växt till att omfatta cirka 250 orter i hela Sverige. Det är en ekumenisk satsning där kristna på varje ort ber för samhälle lokalt och Sverige i stort. Bönen inriktar sig på sju pelare som bär upp vårt samhälle – politiker och myndigheter, församling, familj, media, utbildning, näringsliv samt kultur- och idrottsvärlden, kommenterar Patrik Sandberg.

Andra höjdpunkter som Patrik Sandberg nämner är samarbetet med flera hundra pastorer, böneledare och lovsångsledare i över 200 kommuner. I flera kommunhus har det startats bön. Han lyfter också upp det fina ledarskapet i nätverket och inrättandet av en generationskoordinator.

– Ett år organiserade vi dygnet-runt-bön, Sverige365, som sedan växte till Norden365. Även den satsningen varade ett år. Kampanjen 100 städer har pågått i två år och kristna på de 100 största orterna i Sverige har gått samman i gemensam bön, kombinerat med att nå ut med evangeliet på sin ort.

Sverigebönen vilar på bred bas, med både en ledningsgrupp och en vidare referensgrupp. Där ingår representanter från många olika sammanhang i kristenheten i Sverige.

– Denna ekumeniska bredd öppnar dörrar där vi står tillsammans, enade i det gemensamma målet att be för ett förvandlat andligt klimat och en folkväckelse i Sverige. Organisationen har också spridning lokalt med bred förankring. Sverigebönen står därför inte och faller med mig, framhåller Patrik Sandberg.

Processen som lett fram till att han nu klivit av sitt ledaruppdrag i Sverigebönen inleddes i våras. Sandberg berättar att han då kände en stark maning från Gud att gå in i nya uppgifter. Han har prövat sitt beslut i bön och även fått det bekräftat genom profetiska tilltal.

– Ledningsgruppen har hela tiden varit informerad och vi var överens om att gå ut med information efter bönekonferensen på Life Arena i Uppsala nyligen.

– Jag är så tacksam för att den konferensen blev av och att vi ledare i de nio olika bönenätverken fick tillfälle att träffa varandra innan. Vi upplevde att vi kom varandra nära i en enhet, grundad på ödmjukhet, enhet och försoning. Detta präglade sedan också dagarna i Uppsala.   

Patrik Sandberg tror att detta har stor betydelse för Sverige, men att man också behöver få med migrantkyrkorna och den unga generationen. Själv har han bestämt sig för att de närmaste månaderna avsätta mer tid i bön och profetiskt lyssnande.

– Guds eld måste drabba oss personligen först, för att spridas vidare. Därför är det viktigt att söka Herren enskilt också. Vi behöver renas i blodet, bli modiga som lejon i hans kraft och frimodigt och uthålligt proklamera Guds lösningar för landet.

– Personligen ser jag det som mycket viktigt att inspirera en ung generation till bön. Jag har själv haft förmånen att ha fina mentorer som varit avgörande för mitt liv och vill gärna ge detta vidare.

Patrik Sandberg tillägger att han kommer fortsätta att samarbeta med ”Citychangers”, en organisation, som sett flera städer bli förvandlade i mer än 21 länder och som Världen idag har rapporterat om.

– Jag kommer fortsätta att be för det stora bönenätet i landet, att det också ska utvecklas till ett skördenät som för in människor i Guds rike.

Som läget är nu är det en avsevärd majoritet kvinnor som engagerar sig i bönerörelsen och Patrik Sandberg ser en stor potential i att få fler män att bli engagerade.

Han ser också behovet av mötesplatser, där vi kan inspirera och utmana varandra att söka Herren mitt i livet.

– Bön behöver bli en livsstil som präglar allt vi gör och som kopplas till världen utanför.

Jag kommer fortsätta att be för det stora bönenätet i landet, att det också ska utvecklas till ett skördenät som för in människor i Guds rike.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00