Nyheter

S-väljare: Nej till kvoterade föräldradagar

En majoritet av Sveriges föräldrar är motståndare till kvotering i föräldraförsäkringen enligt en Novusundersökning. Foto: Hasse Holmberg / TT
En majoritet av Sveriges föräldrar är motståndare till kvotering i föräldraförsäkringen enligt en Novusundersökning. Foto: Hasse Holmberg / TT
Aron Modig, familjepolitisk tales­person i Kristdemo­kraterna Foto: Jonas Ekströmer / TT
Aron Modig, familjepolitisk tales­person i Kristdemo­kraterna Foto: Jonas Ekströmer / TT

Kristdemokraterna har låtit undersökningsföretaget Novus fråga drygt 1 000 svenskar hur de ser på kvotering av föräldraledigheten. 85 procent av alla svarande tycker att föräldrarna själva ska få bestämma fördelningen och 71 procent av de röd-gröna väljarna är av samma uppfattning.

Publicerad Uppdaterad

Väljarna efterfrågar inte mer styrning och pekpinnar.

Aron Modig, familjepolitisk tales­person i Kristdemo­kraterna

Undersökningen presenterades av KD på FN:s internationella familjedag i söndags och utfallet känns igen från tidigare liknande mätningar; en majoritet i väljarkåren är motståndare till kvotering i föräldraförsäkringen.

Samtidigt införde regeringen nyligen en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, och från både höger och vänster talas om ytterligare kvotering och förslag finns också på en ”individualiserad” föräldraförsäkring, alltså där det blir omöjligt att överföra dagar från den ena föräldern till den andra.

Aron Modig, familjepolitisk tales­person i Kristdemo­kraterna, tycker att resultatet i Novusmätning­en visar att väljarna tycker om KD:s inriktning i familjepolitiken.

”Det behövs större valfrihet och föräldrar vill själva välja barnomsorgsform, inklusive möjligheten att vara hemma själva med sina barn. Väljarna efterfrågar inte mer styrning och pekpinnar”, menar han i en skriftlig kommentar till Världen idag.

Men samtidigt som KD i den här frågan har med sig en stor majoritet av svenska folket, ligger partiet illa till i opinionsmätningarna där man återkommande hamnat under riksdagsspärren den senaste tiden. Modig ser två möjliga orsaker till detta.

”Antingen har våra praktiska lösningar hittills inte varit tillräckligt bra för att väljarna ska se dem som intressanta. Eller så ser för få väljare familjepolitiken som en röstavgörande fråga. En bra familjepolitik måste därför kombineras med bra politik på andra områden".

I mätningen har man också fått svara på hur viktigt man anser att det är med fler alternativ i barnomsorgen utöver förskola. Mer än hälften tycker att detta är mycket eller ganska viktigt. Noterbart är att det även bland S-väljarna är en majoritet som tycker att alternativ till förskola är viktigt.

Och när förslaget att de som inte lämnar barnen till förskolan ska kunna få kompensation i form av förlängd föräldrapenning presenteras i undersökningen tycker 44 procent av S-väljarna att det är ett bra förslag och 32 procent att det är ett dåligt förslag. Bland samtliga gillar 51 procent förslaget.

Det faktum att även väljare till vänster har en annan uppfattning än den som S-MP-regeringen driver är dock inte något som ger anledning att omvärdera politiken om man frågar Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Hon skriver i ett mejl till Världen idag angående siffrorna i mätningen:

”Jag tycker det är den politiskt viktigaste insatsen man kan göra för jämställdheten och för barnen att dela på föräldraförsäkringen.” 

Powered by Labrador CMS