Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Ruth Nordström, jurist vid Pro vita och ledarskribent på Världen idag Foto: A.C.F Stockholm

Ruth Nordström: Ett viktigt klargörande

Ruth Nordström, jurist vid människorättsorganisationen Pro vita, ser positivt på  formuleringarna om samvetsfrihet i Europarådets nya resolution. Den är ett bra steg framåt, inte minst när det gäller rätten till samvetsfrihet.

Nyheter · Publicerad 15:00, 8 maj 2013

Medlemsländerna, står det i skrivelsen, ska "säkerställa rätten till väl definierad samvetsfrihet i moraliskt känsliga frågor, som militärtjänst eller andra tjänster som har med hälsovård eller utbildning att göra. Detta ska ske i linje med olika tidigare rekommendationer, på villkor att rätten att inte diskrimineras respekteras, och att tillgången till lagstadgade tjänster garanteras".
Ruth Nordström konstaterar att resolutionen bekräftar Europa­rådets tidigare ställnings­tag­ande om samvetsfrihet för all vårdpersonal. Detta är ett mycket viktigt klargörande från Europarådet, inte minst för Sveriges del, som så tydligt dekla­rerat att man selektivt väljer bort vissa mänskliga rättigheter, som samvetsfrihet, genom att inte införa en samvetsklausul i svensk lagstiftning.

År 2010 fastslog Europarådet i en resolution att vårdpersonal ska ha samvetsfrihet. Ingen anställd, och inget sjukhus, ska tvingas medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som leder till att ett foster eller embryo dödas. Sveriges riksdag röstade 2011 för att gå emot den resolutionen.
Den nya resolutionen uppmanar också medlemsstaterna att tillåta samvetsfriheten i olika "moraliskt känsliga frågor", som militärtjänstgöring och utbildning.
– För Sveriges del kan det exempelvis gälla föräldrars rättigheter att välja sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa och filosofiska övertygelse, exempelvis när det gäller skolans sexualundervisning, säger Ruth Nordström, som efterlyser en "konstruktiv etisk debatt" i Sverige.
– Det är hög tid för en debatt, inte minst om rätten till samvetsfrihet som en grundläggande mänsklig rättighet som borde respekteras, i enlighet med Sveriges internationella åtaganden.

I Storbritannien är samvetsfriheten hett omdiskuterad efter flera uppmärksammade rättsfall, som bland annat rört rätten till att bära religiösa symboler och rätten att vägra viga samkönade par. Juridiska organisationen Christian Legal Centre välkomnar den nya resolutionen och hoppas att den ska få betydelse för fall som ska avgöras vid Europadomstolen.
– Det är tillfredsställande att det inflytelserika Europarådets parlamentariska församling röstat för att understryka den avgörande betydelsen av tanke-, samvets- och religionsfrihet för att våra samhällen ska vara genuint fria, säger direktor Andrea Mini­chiello Williams i ett uttalande.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00