Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Att frångå synen på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna kan påverka ekumeniska relationer internationellt, påpekades under EFK:s processdag i helgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT

Risk för ekumeniska bakslag lyftes vid EFK-möte om hbtq

I lördags samlades Evangeliska frikyrkan för den sista processdagen om hur man ska se på samkönade relationer. Fokus denna gång låg på att lyssna in röster från andra delar av världen. Därifrån uttrycks en förståelse för behovet att lyfta frågan, men också en tacksamhet över att EFK fortfarande har en klassisk kristen syn på äktenskapet.

Nyheter · Publicerad 07:00, 7 feb 2023

Sedan hösten 2021 har Evangeliska frikyrkan bearbetat frågan om samkönade relationer ur ett etiskt och teologiskt perspektiv. I lördags arrangerades den fjärde och sista processdagen i frågan. Samlingen hölls i Ryttargårdskyrkan i Linköping och många deltog också digitalt under dagen.

Tidigare processdagar har belyst ämnet utifrån bland annat evangelikal bibelläsning, synd och identitet samt utifrån EFK som baptistisk rörelse. I helgen låg tyngdpunkten på vad det innebär att vara både en församlings- och missionsrörelse i förhållande till samkönade relationer.

Under dagen kom inspel från internationella partner i länder som Libanon, Nepal och Brasilien. Det talades om hur man behöver hantera frågan olika beroende var man befinner sig i världen, men också var i Sverige man är verksam. Det är till exempel svårt att prata om samkönade relationer på samma sätt i storstäder som i förorter där många är präglade av till exempel muslimsk, katolsk eller ortodox tro, påpekades det.

EFK:s kommunikationschef Staffan Jenemark säger till Världen idag att signalen från de som arbetar i andra länder var att det finns en förståelse för behovet av att diskutera detta i Sverige och att lyfta frågor om sexualitet och identitet som så starkt präglar svensk samtid.

– De har stor respekt för att vi befinner oss i en helt annan missionell kontext, men är glada att vi inte har för avsikt att ändra vår äktenskapssyn. Teologiskt har de flesta av våra samarbetspartner en klassisk kristen äktenskapsteologi, vilket vi också har, säger han och beskriver samtalsdagen som bra och positiv.

Ett perspektiv som också kom fram under dagen var vikten av att reflektera över vilka konsekvenser för de ekumeniska internationella relationerna som det kan få att ändra teologi i synen på äktenskapet. Där påmindes det bland annat om Svenska kyrkans brytning med Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien efter att Svenska kyrkan 2009 öppnade för samkönade vigslar.

Härnäst ska den EFK-arbetsgrupp som hanterar processen om samkönade relationer sammanställa en rapport kring fördjupningen i ämnet. Rapporten ska presenteras vid EFK:s representantskapsmöte i maj.

Staffan Jenemark betonar dock att det inte kommer att finnas några förslag åt något håll i rapporten, eftersom uppdraget från kongressen endast var att belysa frågan. För att samfundet ska ändra sin äktenskapsteologi krävs till att börja med ett förslag till EFK:s kongress, som hålls nästa gång 2024.

Teologiskt har de flesta av våra samarbetspartner en klassisk kristen äktenskapsteologi.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10