Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.
Matteus 5:39

Världen idag

Regeringsutredning bygger på ifrågasatt transaktivist

I sin utredning om omvändelseterapi har myndigheten, MUCF, i stor utsträckning byggt sina slutsatser på Jack Turban, en psykiater och transdebattör som förespråkar pubertetsblockerare för barn.

Just denna metod valde svenska sjukhus att stoppa förra året efter larmrapporter. Själv har Turban tagit emot tusentals dollar från ett läkemedelsföretag som säljer just pubertetsblockerare.

Nyheter · Publicerad 05:00, 19 jul 2022

Världen idag berättade förra veckan om hbtq-aktivisten Ulrika Westerlund som många år drivit frågan om att kyrkor med ”fel” hbtq-teologi ska förlora ekonomiskt stöd. I dag har hon genom sin myndighetspost makt att påverka i frågan, och driver dessutom en politisk karriär inom MP.

I den rapport Westerlund tagit fram för myndigheten MUCF om så kallad omvändelseterapi hänvisas det till amerikanske Jack Turban inte mindre än åtta gånger och han framställs som en oberoende expert. Men i själva verket är Turban en kontroversiell och kraftigt omstridd person som i USA ofta snarare betraktas som debattör än sakkunnig.

Han tillhör en av dem som mest högljutt förespråkar könsbyte vid upplevd könsdysfori, också för barn, och som återkommande tonar ned riskerna med könsförändrande behandlingar. Han har gett ut flera böcker på temat och är också en välkänd supporter av att använda pubertetsblockerare på barn.

Men den person som MUCF hänvisar till har fått omfattande kritik och har också finansierats av läkemedelsjättar som själva säljer pubertetsblockerare och liknande preparat i stor skala globalt. Bland annat ska Turban ha tagit emot 15 000 dollar från företaget Arbor Pharmaceuticals.

Han beskriver på Twitter puberteten i termer av en sjukdom för barn med upplevd könsdysfori. Till skillnad från flera tunga svenska institutioner förespråkar Turban alltså hormonell och medicinsk behandling av barn som tror sig ha könsdysfori, och han går regelmässigt på sociala medier till attack mot läkare, etiker, journalister och forskare med en annan uppfattning än den han själv har.

Att MUCF upprepade gånger hänvisar till den kontroversielle transdebattören Jack Turban ser inte myndigheten något problem med.

”Rapporten handlar inte om könsbekräftande vård. Turban används som referens i frågor om omvändelseförsök. Även Socialstyrelsen hänvisar till Turban i det sammanhanget”, skriver man i ett mejlsvar till Världen idag.

Huruvida myndigheten känt till att Turban fått ersättning av läkemedelsbolag och att hans forskargärning är kraftigt ifrågasatt svarar inte MUCF på.

Förra året valde Karolinska sjukhuset i Stockholm att stoppa könsförändrande behandling för barn med hänvisning till rapporter om hur flera farit illa.

I Karolinskas nya riktlinjer för vård nämns en lång rad potentiella biverkningar av hormonbehandling av minderåriga, däribland kardiovaskulär sjukdom, benskörhet, infertilitet och cancer. Karolinska uppgav även att behandlingen har låg evidens att nå önskad effekt och att kunskapsläget är osäkert.

Till vem skulle vi gå om inte till Gud?

Skräcken griper tag i mig, kroppens funktioner tycks delvis lägga av och tankarna flippar. Helt... onsdag 1/2 00:00

Demiroks dubbla identitet röjer brist i Svenska kyrkan

Ledare I morgon ska Centern välja ny partiledare efter Annie Lööf. Valberedningen föreslår... onsdag 1/2 00:10

Förslag: Postnord får tre dagar på sig att dela ut brev

Post. Postutredningen föreslår att Postnord ska få tre i stället för två dagar på sig att dela ut brev.... tisdag 31/1 21:00

Vad har Jenin med Jerusalem att göra?

Israelkrönika ”Det du berättar nu är inte vad jag har hört på svenska nyheter.” Uttalandet kom från en av... onsdag 1/2 00:00