Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Regeringsutredning bygger på ifrågasatt transaktivist

I sin utredning om omvändelseterapi har myndigheten, MUCF, i stor utsträckning byggt sina slutsatser på Jack Turban, en psykiater och transdebattör som förespråkar pubertetsblockerare för barn.

Just denna metod valde svenska sjukhus att stoppa förra året efter larmrapporter. Själv har Turban tagit emot tusentals dollar från ett läkemedelsföretag som säljer just pubertetsblockerare.

Nyheter · Publicerad 05:00, 19 jul 2022

Världen idag berättade förra veckan om hbtq-aktivisten Ulrika Westerlund som många år drivit frågan om att kyrkor med ”fel” hbtq-teologi ska förlora ekonomiskt stöd. I dag har hon genom sin myndighetspost makt att påverka i frågan, och driver dessutom en politisk karriär inom MP.

I den rapport Westerlund tagit fram för myndigheten MUCF om så kallad omvändelseterapi hänvisas det till amerikanske Jack Turban inte mindre än åtta gånger och han framställs som en oberoende expert. Men i själva verket är Turban en kontroversiell och kraftigt omstridd person som i USA ofta snarare betraktas som debattör än sakkunnig.

Han tillhör en av dem som mest högljutt förespråkar könsbyte vid upplevd könsdysfori, också för barn, och som återkommande tonar ned riskerna med könsförändrande behandlingar. Han har gett ut flera böcker på temat och är också en välkänd supporter av att använda pubertetsblockerare på barn.

Men den person som MUCF hänvisar till har fått omfattande kritik och har också finansierats av läkemedelsjättar som själva säljer pubertetsblockerare och liknande preparat i stor skala globalt. Bland annat ska Turban ha tagit emot 15 000 dollar från företaget Arbor Pharmaceuticals.

Han beskriver på Twitter puberteten i termer av en sjukdom för barn med upplevd könsdysfori. Till skillnad från flera tunga svenska institutioner förespråkar Turban alltså hormonell och medicinsk behandling av barn som tror sig ha könsdysfori, och han går regelmässigt på sociala medier till attack mot läkare, etiker, journalister och forskare med en annan uppfattning än den han själv har.

Att MUCF upprepade gånger hänvisar till den kontroversielle transdebattören Jack Turban ser inte myndigheten något problem med.

”Rapporten handlar inte om könsbekräftande vård. Turban används som referens i frågor om omvändelseförsök. Även Socialstyrelsen hänvisar till Turban i det sammanhanget”, skriver man i ett mejlsvar till Världen idag.

Huruvida myndigheten känt till att Turban fått ersättning av läkemedelsbolag och att hans forskargärning är kraftigt ifrågasatt svarar inte MUCF på.

Förra året valde Karolinska sjukhuset i Stockholm att stoppa könsförändrande behandling för barn med hänvisning till rapporter om hur flera farit illa.

I Karolinskas nya riktlinjer för vård nämns en lång rad potentiella biverkningar av hormonbehandling av minderåriga, däribland kardiovaskulär sjukdom, benskörhet, infertilitet och cancer. Karolinska uppgav även att behandlingen har låg evidens att nå önskad effekt och att kunskapsläget är osäkert.

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00