En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Regeringsutredare föreslår förskoletvång och hembesök

Gör förskolan obligatorisk från fem år och se till så att alla kommuner bedriver aktiv uppsökande verksamhet för att övertyga föräldrar om att från tidig ålder sätta barnen i förskola. Det är huvudpunkterna när utredaren Lotta Edholm nu överlämnat sina förslag på området till regeringen.

Nyheter · Publicerad 07:00, 25 nov 2020

Den liberala politikern Lotta Edholm har på regeringens uppdrag utrett hur fler barn kan nå bättre språkutveckling i svenska genom förskolan. Det mest radikala förslaget är att införa tidigare skolplikt, vilket skulle innebära förskoletvång redan från fem års ålder.

– I dag inträder skolplikten vid sex års ålder. Vi menar att den ska vara från fem års ålder men att den ligger i förskolan och utifrån förskolans läroplan, menade Edholm när utredningen presenterades under måndagen.

Det regeringen och utredaren egentligen vill åt är att barn till nyanlända med svag svensk språkutveckling ska börja i förskolan tidigt. Men enligt Edholm kan det bedömas som diskriminerande att införa bestämmelser just för denna grupp. Därför bör det gälla alla femåringar, anser hon.

Att färre barn till nyanlända går i förskolan kan enligt Edholm bero på exempelvis ”traditionella könsroller”.

– I en del kulturer är det självklart att mamman ska vara hemma med de små barnen.

Därför föreslår utredningen att kommunerna ska prioritera ”uppsökande verksamhet”. Det kan handla om hembesök, telefonsamtal eller brev som ska övertyga föräldrarna att tidigare skicka barnen till förskolan.

Vårdnadshavare ska få ”information om förskola genom t.ex. hembesök, telefonsamtal eller andra insatser inför varje ny förskoletermin”, står det i utredningen.

Noterbart är att utredaren också skriver:

”Det finns inget som hindrar att kommunerna även bedriver uppsökande verksamhet riktad till vårdnadshavare med barn som är yngre än 3 år”.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tycker att förslagen är intressanta men är tveksam till tvångsåtgärder.

– Jag vill inte helt stänga dörren för det förslaget men vi måste tänka igenom det noga innan vi går vidare med det, säger Ekström enligt SVT.

Madeleine Lidman som driver Hemmaföräldrars nätverk är en av flera som är kritiska till de återkommande pliktförslagen avseende förskolan.

”Regeringen räknar med att trötta ut oss. Efter alla protesterar mot obligatorisk förskola från två och tre års ålder, testar de med att föreslå obligatorisk förskola från fem års ålder i stället (till att börja med, garanterat)”, skriver hon på Twitter och länkar till en namninsamling mot förslaget.

Kritiker finns också bland personal på förskolan. Bland annat mot bakgrund av problemen med stora barngrupper.

I veckan rapporterade Göteborgs-Posten om föräldrar i uppror när barngrupper växer på förskolorna i staden. På en förskola kan det exempelvis bli aktuellt med upp till 25 barn i en grupp för två- till femåringarna, men med bara tre anställda per grupp, skriver GP.

Barngruppernas storlek ligger långt över Skolverkets riktlinjer också på flera andra håll i landet.

Efter alla protesterar mot obligatorisk förskola från två och tre års ålder, testar de med att föreslå obligatorisk förskola från fem års ålder i stället (till att börja med, garanterat).

En miljon muslimer väntar på en kopp te

Ledare Sveriges demografiska karta är stadd i snabb förändring. År 2021 var strax över två miljoner... lördag 12/6 00:10

Att nå människor i olika kulturer

Missionsglimten Jag och en kollega ledde en workshop i Chiang Mai, Thailand, för en tid sedan. Den handlade om hur... lördag 12/6 00:00

Hur är det med Israels skyldighet att försvara sin befolkning?

Israelkommentar Anklagelserna om att Israel använder oproportionerligt våld är stående i varje attack Israel blivit...

Världen idag gratulerar: Mikael Swetzén, 30 år

Resenär. Han har redan bott utomlands vid ett flertal tillfällen, besökt fyrtio länder och arbetat som...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier